Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Kurs og seminarerK-153

Kommunikasjon og samhandling -Hvordan få til dette? Barnehager med Fuelbox, Moss

Vingparken Konferansesenter

Alle ledere vet at kommunikasjon og samhandling er avgjørende på arbeidsplassen. Det de sliter mer med, er hvordan få det til i en hektisk arbeidsdag!?

Dette foredraget vil gi deg som leder ny innsikt og i en påfølgende TalkShop blir du kjent med FuelBox. Et enkelt verktøy som kickstarter de gode samtalene som gjør at en blir bedre kjent både som mennesker og kollegaer. Som skaper en arena for deling, læring og relasjonsbygging.

Få innsikt i verktøyet organisasjoner som DNB, Telia Norge, Nordic Choice, Bavaria, Olav Thon med flere, benytter i utvikling av sine ledere og team!
FuelBox finnes i ulike versjoner – deriblant skreddersydde varianter for barnehagen.

Velkommen

  • Oppstart
  • Foredrag
  • Pause
  • TalkShop
  • Workshop
  • Avslutning

Seminaret holdes på Vingparken Konferansesenter
Varnaveien 32A, 1523 Moss
Enkel servering
Gratis også for ikke medlemmer

Tonje Flack er partner i selskapet Fuel It As som står bak kommunikasjonsverktøyet FuelBox. Deres visjon er få folk til å snakke mer og bedre sammen. Tonje brenner for nærvær og den gode samtalen som gjør at vi blir sett, hørt, anerkjenner hverandre og føler tilhørighet. I en tid der endringer skjer hyppig og hvor det er så mye som stjeler vår oppmerksomhet, er hun opptatt av at vi alle må ta et aktivt ansvar for å ta vare på og utvikle våre relasjoner. Ikke bare for å trives, men for å lykkes!