Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Kurs og seminarerK-117

God ledelse – Lederkoden og hvordan lede på avstand

Clarion Collection Hotel Atlantic, Sandefjord

Hvordan lede på avstand

Hva kreves av deg når teamet sitter en annen geografisk lokasjon enn deg? Digitalisering og effektiviseringskrav medfører ofte organisasjonsendringer, og yngre medarbeidere jobber fra kafe eller hjemmefra. Hvordan sikrer du at de gjør som forventet og at de føler tilhørighet til arbeidsplassen? Nye måter å jobbe på nå krever nye måter å lede på.

Dette foredraget eller kurset gir deg en mengde tips og påfyll i rollen som fjernleder. Det å lede på avstand krever enda mer av deg i lederrollen, relasjonsledelse og god kommunikasjon. Vigdis snakker av erfaring, fra leder av selskap med distriktskontor spredt i Norge og fra internasjonale jobber i bla. Microsoft. Hun deler innsikt, fra erfaring, feil og suksess, ikke minst verktøy hun har brukt fra over 10 år som leder for geografisk spredte team. Dette kurset passer både for nye og erfarne ledere.

 • Hva betyr det å lede på avstand
 • Vi etablerer felles forståelse av fjernledelse.
 • Hva forventes av deg som leder og hva forventer du av teamet ditt?
 • Utfordringer og muligheter ved fjernledelse
 • Hva kreves av oss fremover
 • Hvordan fylle lederrollen når du leder på avstand
 • Ansvarliggjøring og oppfølging av medarbeidere
 • Etablering av forventninger
 • Forsterke team følelse og tilhørighet
 • Kommunikasjon og samspill
 • Praktiske tips og verktøy

Velkommen

 • Oppstart
 • Lunsj
 • Avslutning

Kurset holdes på Clarion Collection Hotel Atlantic, Sandefjord
Det serveres lunsj. Prosjektnummer for reisebestilling er K-117.
Reiseutgifter dekkes, men ikke opphold.
Kurset er ment for medlemmer i region Sør

Vigdis Austrheim er en hyppig brukt kurs og foredragsholder. Hun leverer også workshops, prosessledelse og Coaching, Vigdis har også styreverv. Hun er strategisk, resultatorientert, kreativ og smitter deltagere med sitt engasjement. Samtlige av Vigdis leveranser er praktisk rettet, hun er opptatt av at du som tilhører skal få konkret verdi gjennom faglig påfyll, tips og praktiske verktøy. Vigdis er kunnskapsrik, og en pådriver som bidrar til endring. Hun har bred erfaring, fra gründer til leder i flere nasjonale og internasjonale it-konsulentskap gjennom 30 år. Vigdis er premiert for sin ledelse, bla. gjennom unik ledererfaring fra Microsoft internasjonalt og fra hovedkontoret i USA. Vigdis var sentral i utviklingen av Microsoft som Cloud/skyleverandør til næringslivet. Vigdis brenner for tydelig og inspirerende ledelse, for kommunikasjon, kultur og innovasjon, for digital transformasjon og organisasjonsutvikling. Hun har bistått flere selskap til økt vekst. Hun vet hva som skaper gode arbeidsplasser og var rådgiver i Great Place to Work. I dag er hun partner og konsulent i selskapet businessmastering AS.

Medlemmer i region Sør, Samvirke og Ole&gass har første prioritet.