Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

TillitsvalgtkursK-113

Grunnkurs for nye tillitsvalgte 2018

Thon hotell Arena, Lillestrøm
 • Dette er ikke en åpen påmelding. Her vil vi prioritere nyvalgte bedriftstillitsvalgte. Vi vil sende ut invitasjon til tillitsvalgte som vi har fått tips om fra regionene.

Innsjekk

 • Velkommen til kurs ved politisk ledelse
 • Rammene rundt arbeidsforholdet
 • Lunsj
 • Rammene rundt arbeidsforholdet fortsetter
 • Tillitsvalgtes rolle – rettigheter og plikter – informasjon og samarbeid
 • Kaffepause
 • Forberedelser til og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger
 • Slutt for dagen
 • Middag

Velkommen til dag 2

 • Omstilling og nedbemanning
 • Pause
 • Oppsigelse og avskjed grunnet arbeidstakers forhold
 • Lunsj
 • Ferie og feriepenger
 • Pause
 • Arbeidstid – ledende eller særlig uavhengig stilling
 • Sykefravær
 • Oppsummering
 • Slutt

Kurset holdes på Thon hotell Arena, Lillestrøm
Prosjektnummer for bestilling av reise er K-113

Ansvarlig for kurset er fag juridisk avdeling i Lederne. Avdelingens foredragsholdere er: leder av fag juridisk avdeling Stein Zander, advokat Frøydis Vandvik Løvdal og advokatfullmektig Elma Jakupovic.

.

Dette er ikke en åpen påmelding. Her vil vi prioritere nyvalgte bedriftstillitsvalgte. Vi vil sende ut invitasjon til tillitsvalgte som vi har fått tips om fra regionene.