Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

TillitsvalgtkursK-113

Grunnkurs for nye tillitsvalgte 2018

Thon hotell Arena, Lillestrøm
 • Dette er ikke en åpen påmelding. Her vil vi prioritere nyvalgte bedriftstillitsvalgte. Vi vil sende ut invitasjon til tillitsvalgte som vi har fått tips om fra regionene.

Innsjekk

 • Velkommen til kurs ved politisk ledelse
 • Rammene rundt arbeidsforholdet
 • Lunsj
 • Rammene rundt arbeidsforholdet fortsetter
 • Tillitsvalgtes rolle – rettigheter og plikter – informasjon og samarbeid
 • Kaffepause
 • Forberedelser til og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger
 • Slutt for dagen
 • Middag

Velkommen til dag 2

 • Omstilling og nedbemanning
 • Pause
 • Oppsigelse og avskjed grunnet arbeidstakers forhold
 • Lunsj
 • Ferie og feriepenger
 • Pause
 • Arbeidstid – ledende eller særlig uavhengig stilling
 • Sykefravær
 • Oppsummering
 • Slutt

Kurset holdes på Thon hotell Arena, Lillestrøm
Prosjektnummer for bestilling av reise er K-113

Kursholdere:

Ansvaret for tillitsvalgtskoleringen i Lederne er lagt til seksjon for arbeidsliv og jus, og det vil være ansatte i denne seksjonen som vil gjennomføre opplæringen.

Høsten 2019 vil følgende delta fra seksjonen

Seksjonsleder Stein Zander

Advokat Frøydis Vandvik Løvdal

Advokatfullmektig Elma Jakupovic

Rådgiver Lars Wiggen

Dette er ikke en åpen påmelding. Her vil vi prioritere nyvalgte bedriftstillitsvalgte. Vi vil sende ut invitasjon til tillitsvalgte som vi har fått tips om fra regionene.