TillitsvalgtkursK-112

Grunnkurs Tilltsvalgtopplæring

Quality Hotel Leangkollen, Asker

Det vil i 2020 bli gjennomført tillitsvalgtskolering for nyvalgte tillitsvalgte.

Årets kurs avholdes 22. og 23. september.

Målgruppen for denne opplæringen er Ledernes tillitsvalgte som er valgt etter bestemmelsene i Hovedavtalene, det vil si de som er tillitsvalgt i virksomhetene/bedriftene.

Beskrivelse:

Kurset skal gi de tillitsvalgte en grunnleggende opplæring i lov- og avtaleverk, slik at de skal kunne ivareta og bistå medlemmene på den enkelte arbeidsplass på en og god og betryggende måte.

Kurset vil ha fokus på:

 • Avtaleverkets oppbygging og rammene rundt arbeidsforholdet
 • Tillitsvalgte rolle – samarbeid og medbestemmelse
 • Lokale lønnsforhandlinger
 • Arbeidstakers stillingsvern – oppsigelse og avskjed

I tillegg til å få ny kompetanse, vil du også få anledning til å bli kjent med andre tillitsvalgte, både innenfor og utenfor egen bransje/sektor.

Da nyvalgte tillitsvalgte vil ha fortrinnsrett til dette kurset, vil endelig bekreftelse av kursplass bli sendt ut etter utløpet av påmeldingsfristen.

Påmeldingsfristen er 08. september 

Velkommen dag 1

 • Oppstart
 • Lunsj
 • Partene i arbeidslivet og rammene rundt arbeidsforholdet
 • Tillitsvalgtes rolle – rettigheter og plikter – informasjon og samarbeid
 • Pause med en liten matbit
 • Tillitsvalgtes rolle forts.
 • Slutt for dagen
 • Middag

Velkommen dag 2

 • Lokale lønnsforhandlinger – forberedelser og gjennomføring
 • Omstilling og nedbemanning
 • Lunsj
 • Omstilling og nedbemanning forts.
 • Praktiske oppgaver
 • Slutt

Kurset holdes på Quality Hotel Leangkollen, Asker.

Påmeldingsfristen er 08. september.

Etter de ulike hovedavtalene som Lederne er part i, har våre tillitsvalgte krav på tjenestefri ved kurs og annen opplæring.

Det vil si at du som tillitsvalgt har krav på permisjon når du deltar på tillitsvalgtopplæring i regi av oss. Bestemmelsene i hovedavtalen hjemler i utgangspunktet ikke rett til lønnet permisjon. Dette er noe som må avtales med arbeidsgiver. Dersom du trenger en mal på en søknad du kan sende til arbeidsgiver, vil du få det av oss. Forespørsel kan sendes til elma@lederne.no .

Dersom arbeidsgiver ikke ønsker å innvilge lønnet permisjon, vil Lederne dekke tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med deltagelse på tillitsvalgtopplæring. For at du skal kunne få dekning av oss, er det nødvending at du i etterkant av kurset sender oss avslaget fra arbeidsgiver, samt kopi av lønnslipp der trekk av lønn fremkommer. Vi vil da utbetale tapt arbeidsfortjeneste.

Dersom du har en ledende eller særlig uavhengig stilling og selv regulerer din arbeidstid, kan det være at det ikke er nødvendig å formelt søke arbeidsgiver om permisjon. Dette bør du avklare nærmere med arbeidsgiver.

Hvis du trenger å bestille flybilletter må du oppgi K – 112 som prosjektnummer. Du må ha profil i Egencia for å bestille billetter. Har du ikke profil sender du epost til kurs@lederne.no.

Advokat Frøydis Vandvik Løvdal
Frøydis fungerer som advokat i Ledernes fag / juridiske avdeling. Hun yter bistand til de øvrige avdelingene og til medlemmer etter henvisning fra den enkelte rådgivere i organisasjonsavdelingen. Avdelingen er også kontaktledd mot Ledernes faste eksterne advokatforbindelser.

Jurist Elma Jakùpovic
Elma fungerer som advokatfullmektig i Ledernes fag / juridiske avdeling. Hun yter bistand til de øvrige avdelingene og til medlemmer etter henvisning fra den enkelte rådgivere i organisasjonsavdelingen. Avdelingen er også kontaktledd mot Ledernes faste eksterne advokatforbindelser.

Målgruppen for denne opplæringen er Ledernes tillitsvalgte som er valgt etter bestemmelsene i Hovedavtalene, det vil si de som er tillitsvalgt i virksomhetene/bedriftene.

 

Medlemmer

Gratis

Meld deg på