Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Kurs og seminarerK-101

Gullkulen – få sykemeldte jobbfriske, Oslo

Lederne

Klokt sagt for jobbfrisk –  Spar store kostnader på å redusere sykefraværet!

Ledere kan spare bedriften for millioner av kroner ved å forebygge og redusere sykefravær.
Det koster ca. 45.000 kroner for kun en sykemeldt i de første 16 dagene. Kostnaden for deg, dine kollegaer og den sykemeldte kan ikke verdsettes i kroner og øre.

Konseptet Klokt sagt for jobbfrisk lærer deg å forebygge og redusere sykefravær. Du vil lære antistress- kommunikasjon og lære å kommunisere hva dine kollegaer trenger for å holde seg jobbfriske og motiverte.  Det praktiske kommunikasjonsverktøyet Gullkulen for klok kommunikasjon er en ny og praktisk kommunikasjonsmodell. Den unngår å sette i gang stressreaksjoner i hjernen, men heller motiverer til økt innsats. Gullkulen gir selvinnsikt og refleksjon, innsikt om mottaker, struktur for samtalen, kommunikasjonsteknikker, prestasjonsteknikk, mental styrke og fremdrift. Modellen kan brukes i de fleste kommunikasjonssituasjoner som kan føre til unødvendig stress, konflikter og sykefravær. 95 prosent av utfordringen i å oppnå godt samspill mellom mennesker ligger i vår evne til å kommunisere.

Ingrid Braate Prillard fra Klokt sagt holder  kurs i Virke. Der får hun toppskår fra deltakerne på kurset Klokt sagt for «jobbfrisk»

Klokt sagt, gull verdt- for jobbfrisk

 • Velkommen og introduksjon
 • Introduksjon av Gullkulen for klok kommunikasjon
 • Forebygging av sykefravær med klok kommunikasjon – Hva viser forskningen?
 • Krav til kultur for klok kommunikasjon og lavt sykefravær
 • Hvordan kommunisere tillit i praksis?
 • Psykologiske behov- hvordan kommunisere det?
 • Din kommunikasjon
 • Din holdning – kommunikasjonsmodellen MLM
 • Lunsj
 • Spørsmål som døråpner
 • Lytting som kommunikasjon
 • Skjema for samtalestruktur
 • Virkningen på helsen av slett kommunikasjon
 • Stressfremmende kommunikasjon
 • Helsefremmende kommunikasjon – Hvordan kommunisere for å dempe stressreaksjonene i hjernen
 • Praktisk kommunikasjonstrening i Gullkulen for klok kommunikasjon i situasjoner fra «jobbhverdagen»
 • Praktisk trening på samtalen med den sykemeldte
 • Oppsummering
 • Avslutning

Informasjon kurssted:

Ledernes lokaler
Storgata 25
0184 Oslo
(inngang ved Hööks)

Prosjektnummer K-101

Her holdes kurset