Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Frøydis Løvdal
Kurs og seminarerK-105

Jus på arbeidsplassen med Frøydis Vandvik Løvdal, Oslo

Lederne

Jus på arbeidsplassen:

I dette kurset får du en innføring i rettigheter og plikter i et arbeidsforhold, herunder hvilke regler som gjelder for ansettelser og arbeidskontrakter, arbeidstid og ferie, advarsler og oppsigelser (den individuelle arbeidsretten).

Du vil lære om sammenhengen mellom arbeidsavtalen, arbeidstakers lojalitetsplikt, arbeidsgivers styringsrett og omsorgsplikt, samt sentrale deler av regelverket som gjelder for arbeidsrettslige spørsmål.

 Kurset tar som utgangspunkt et arbeidstakerperspektiv, men også du som er arbeidsgiverrepresentant vil ha glede av dette kurset. 

 

Velkommen til kurset Jus på arbeidsplassen

 • Oppstart
 • Grunnbegreper i arbeidsretten
 • Ansettelse og arbeidskontrakter
 • Arbeidstid
 • Ferie
 • Lunsj
 • Disiplinære reaksjoner
 • Opphør av arbeidsforhold
 • Endringer i stillingsinnhold
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Avslutning

Kurset holdes i Ledernes lokaler i
Storgata 25 0184, Oslo, Norge,
Prosjektnummer er K-105 for reisebestilling

Kursleder Frøydis Vandvik Løvdal

Frøydis fungerer som advokat i Ledernes fag / juridiske avdeling. Hun yter bistand til de øvrige avdelingene og til medlemmer etter henvisning fra den enkelte rådgivere i organisasjonsavdelingen. Avdelingen er også kontaktledd mot Ledernes faste eksterne advokatforbindelser.

Kurset er ment for deg som arbeidstaker, men da det er det samme lov- og avtaleverk som kommer til anvendelse, vil også du som er arbeidsgiverrepresentant kunne ha stor nytte av kurset.

Her holdes kurset