Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Kurs og seminarer

Jus på arbeidsplassen, Larvik

Farris Bad, Larvik

Jus på arbeidsplassen

Frukt og kaffe/te serveres før oppstart

  • Velkommen til Lederne
  • Grunnbegreper i arbeidsretten
  • Ansettelse og arbeidskontrakter
  • Arbeidstid, ferie og sykefravær
  • Lunsj
  • Kontrolltiltak og personvern
  • Arbeidsmiljø og involvering
  • Disiplinære reaksjoner – opphør av arbeidsforhold
  • Endringer av stillingsinnhold – arbeidsgivers styringsrett
  • Avslutning

Informasjon om kurssted:

Farris Bad, Larvik
Fritzøe Brygge 2
3285 Larvik, Norge

Prosjektnummer K-110

Advokat Frøydis Vandvik Løvdal
Frøydis fungerer som advokat i Ledernes fag / juridiske avdeling. Hun yter bistand til de øvrige avdelingene og til medlemmer etter henvisning fra den enkelte rådgivere i organisasjonsavdelingen. Avdelingen er også kontaktledd mot Ledernes faste eksterne advokatforbindelser.

Jurist Elma Jakùpovic
Elma fungerer som advokatfullmektig i Ledernes fag / juridiske avdeling. Hun yter bistand til de øvrige avdelingene og til medlemmer etter henvisning fra den enkelte rådgivere i organisasjonsavdelingen. Avdelingen er også kontaktledd mot Ledernes faste eksterne advokatforbindelser.