Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Kurs og seminarerK-115

Jus på arbeidsplassen med Frøydis Vandvik Løvdal og Elma Jakupovic, Sandefjord

Scandic Park hotell Sandefjord

Jus på arbeidsplassen:

I dette kurset får du en innføring i rettigheter og plikter i et arbeidsforhold, herunder hvilke regler som gjelder for ansettelser og arbeidskontrakter, arbeidstid og ferie, advarsler og oppsigelser (den individuelle arbeidsretten).

Du vil lære om sammenhengen mellom arbeidsavtalen, arbeidstakers lojalitetsplikt, arbeidsgivers styringsrett og omsorgsplikt, samt sentrale deler av regelverket som gjelder for arbeidsrettslige spørsmål.

Kurset tar som utgangspunkt et arbeidstakerperspektiv, men også du som er arbeidsgiverrepresentant vil ha glede av dette kurset. 

 

 

 

 

Velkommen til kurset Jus på arbeidsplassen

 • Oppstart
 • Grunnbegreper i arbeidsretten
 • Ansettelse og arbeidskontrakter
 • Arbeidstid
 • Ferie
 • Lunsj
 • Disiplinære reaksjoner
 • Opphør av arbeidsforhold
 • Endringer i stillingsinnhold
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Avslutning

Kurset holdes på Scandic Park hotell Sandefjord,
Strandpromenaden 9, 3212 Sandefjord, Norge

Advokat Frøydis Vandvik Løvdal
Frøydis fungerer som advokat i Ledernes fag / juridiske avdeling. Hun yter bistand til de øvrige avdelingene og til medlemmer etter henvisning fra den enkelte rådgivere i organisasjonsavdelingen. Avdelingen er også kontaktledd mot Ledernes faste eksterne advokatforbindelser.

Jurist Elma Jakùpovic
Elma fungerer som advokatfullmektig i Ledernes fag / juridiske avdeling. Hun yter bistand til de øvrige avdelingene og til medlemmer etter henvisning fra den enkelte rådgivere i organisasjonsavdelingen. Avdelingen er også kontaktledd mot Ledernes faste eksterne advokatforbindelser.

Kurset er ment for deg som arbeidstaker, men da det er det samme lov- og avtaleverk som kommer til anvendelse, vil også du som er arbeidsgiverrepresentant kunne ha stor nytte av kurset.