Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Kurs og seminarerK-111

Jus på arbeidsplassen, Sola

Clarion Hotel Air Stavanger

Jus på arbeidsplassen

Frukt og kaffe/te serveres før oppstart

  • Velkommen til Lederne
  • Grunnbegreper i arbeidsretten
  • Ansettelse og arbeidskontrakter
  • Arbeidstid, ferie og sykefravær
  • Lunsj
  • Kontrolltiltak og personvern
  • Arbeidsmiljø og involvering
  • Disiplinære reaksjoner – opphør av arbeidsforhold
  • Endringer av stillingsinnhold – arbeidsgivers styringsrett
  • Avslutning

Informasjon om kurssted:

Clarion Hotel Air Stavanger
Utsolaarmen 16
4055 Sola, Norge

Prosjektnummer K-111

Dersom overnatting er ønskelig ordnes dette av den enkelte.

Advokat Frøydis Vandvik Løvdal
Frøydis fungerer som advokat i Ledernes fag / juridiske avdeling. Hun yter bistand til de øvrige avdelingene og til medlemmer etter henvisning fra den enkelte rådgivere i organisasjonsavdelingen. Avdelingen er også kontaktledd mot Ledernes faste eksterne advokatforbindelser.

Jurist Elma Jakùpovic
Elma fungerer som advokatfullmektig i Ledernes fag / juridiske avdeling. Hun yter bistand til de øvrige avdelingene og til medlemmer etter henvisning fra den enkelte rådgivere i organisasjonsavdelingen. Avdelingen er også kontaktledd mot Ledernes faste eksterne advokatforbindelser.