Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Henriette Grønn
Kurs og seminarerK-166

Kommunikasjon for ledere, Trondheim

Clarion hotell og Congress, Trondheim

Kommunikasjon for ledere

Du behøver ikke være daglig leder eller ha annen topplederstilling for å delta på kurset. Alle med en interesse for lederkommunikasjon er velkomne, og kurset tilpasses erfaringsnivået på deltagerne.
Kurset er ment å øke bevisstheten og kompetansen hos deltagerne innen lederkommunikasjon. Utgangspunktet er at det ikke er mulig å være en god leder for mennesker i dag uten å beherske kommunikasjon godt. Det gjelder alle type ledere fra tillitsvalgte og mellomledere til toppledere, og ledere uten formelle ledertitler.
For ledere og alle med lederambisjoner er det derfor nyttig å ha innsikt i hvordan kommunikasjon kan brukes strategisk. For toppledere er det helt avgjørende. De strategiske kommunikasjonsprinsippene er de samme om du leder en barnehage med fem ansatte eller en virksomhet med 10.000 ansatte. Dette kurset gir en introduksjon til kommunikasjon og hvorfor dette er viktig for din virksomhet. Kurset går lite inn i operativ kommunikasjon og coaching, men begge vil bli berørt.
Kurset består av en kombinasjon av introduksjon/foredrag fra kursholder, dialog og gruppearbeid, slik at deltagerne får stilt spørsmål, diskutert emner med utgangspunkt i egne erfaringer og spilt hverandre gode.
Emnene tilpasses gruppens behov og interesse, og dette er noen av temaene som kan stå sentralt:

 • Ledelse og kommunikasjon. Hva forbinder du som leder med kommunikasjon?
  Hva er strategisk kommunikasjon? Hvorfor er det så viktig?
  Hva slags kommunikasjonskultur har din virksomhet?
 • Hovedutfordringer innen strategisk kommunikasjon.                                                                  Hvilke kommunikasjonsutfordringer møter du?
  Hva opplever du som din styrke og utfordringer innen kommunikasjon?
  Hvordan kan kommunikasjonsarbeidet rigges i din virksomhet?
  Kurset søkes tilpasset erfaringsnivået og behovet til deltagerne.

Strategisk og operativ kommunikasjon

 • Velkommen og introduksjon
 • Hva forbinder du med kommunikasjon for ledere, og hva er det egentlig?
 • Hvorfor er det er så viktig?
 • Strategisk og operativ kommunikasjon
 • Lunsj
 • Kommunikasjon er ditt viktigste lederverktøy. Hva betyr det i praksis? Hvordan kommunisere virksomhetens mål effektivt?
 • Om å sette retning, mening og mål. Hvorfor er din virksomhet til?
 • Gruppearbeid og felles dialog.
 • Pause
 • Hva og hvordan kommuniserer du best? Hvordan får du med deg andre?
 • Emosjonell vs rasjonell kommunikasjon
 • Evnen til å lytte, stille gode spørsmål og sette menneskene først.
 • Selvinnsikt – hva er du god på og hva bør du utfordre deg selv på innen kommunikasjon?
 • Pause
 • Gruppearbeid og felles dialog, oppsummering
 • Avslutning

Informasjon om kurssted:

Clarion hotell og Congress
Brattørkaia 1
7010 Trondheim

Prosjektnummer: K-166

Kursleder Henriette Grønn

Henriette er idag daglig leder og konsulent i Business is Personal. Hun har mer enn 15 års erfaring med strategisk kommunikasjon, lov- og forskriftsendringer, påvirkning av virksomheters rammebetingelser i Norge og EU, strategiutvikling av virksomheters samfunnsansvar (CSR), endringsledelse og kulturbygging.

Frem til 2005 jobbet hun med å lede revideringen av regelverket for offentlige anskaffelser i departementene. I 2005 ble hun Microsofts første samfunnskontakt i Norge, hvor hun jobbet i fem år for å skape best mulig rammebetingelser for selskapet. Hun laget også en ny CSR-strategi og ledet dette området i Norge. Henriette har også ledet avdeling for politikk og samfunn og vært partner i kommunikasjonsbyrået First House. Videre har hun erfaring som grunder og daglig leder i utelivsbransjen. Henriette er jurist fra Universitetet i Oslo, har en Master Business Administration (MBA) fra BI og mellomfag i psykologi fra UiO.