Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Kurs og seminarerK-124

Konfliktløsning, Bergen

Clarion Hotel Admiral, Bergen

Konfliktløsning

I miljø der mennesker jobber sammen, kan det oppstå situasjoner som av de involverte oppleves som ubehagelige og truende. Forskjeller i tilnærming, atferd eller meninger kan skape spenninger og følelser som kan gi seg utslag i uenighet og frustrasjon. Dette er ofte det som danner grunnlaget for konflikter på arbeidsplassen, og som skaper situasjoner som er ressurskrevende både i et bedriftsøkonomisk og menneskelig perspektiv.

Mange vegrer seg for å bli en del av en konflikt, enten som direkte eller indirekte part – andre er mer komfortable med å ta initiativet til noe som kan utarte til en konflikt. Noen konflikter er et resultat av lang tids ulming hos de involverte, mens det i andre tilfeller kan smelle med en gang. Når vi lærer teknikker for å kjenne igjen potensielle konflikter, være mer proaktive og ikke minst lære å håndtere dem, vil vi føle større trygghet i selve konfliktsituasjonen. Dette øker sannsynligheten for en god konflikt – det vil si der hvor partene saklig kan presentere sine syn på konflikt-årsaken, og hvor man gjennom god dialog kan komme frem til en løsning som er positiv for begge parter. Hele denne prosessen inneholder mange forskjellige faktorer, og det er disse vi kommer til å belyse gjennom dette kurset.

Samtidig er det viktig å være klar over at det også finnes en del positivt i det engasjementet som uenighet og meningsbrytning skaper, og at konflikter faktisk både kan være konstruktive og verdiøkende.

DETTE KURSET VIL DEKKE FØLGENDE:

Effektive teknikker og verktøy for konflikthåndtering og konfliktløsning

 • Hva er en konflikt?
 • Hvordan oppstår en konflikt?
 • Hvordan går jeg som leder frem for å løse en konflikt?
 • Hvordan kan konflikter forebygges?
 • Hva kan konflikter gi av verdi?
 • LØFT som metodikk for konflikthåndtering

Underliggende elementer

 • Forskjellig oppfatning av en situasjon
 • Intensjonen bak mobbing/trakassering
 • Konfliktbeskrivelse – bakenforliggende årsak
 • Mekling av konflikter – forstå spillet bedre som 3.part

Konfliktløsning

 • Velkommen og presentasjon
 • Hva er en konflikt?
 • Konflikters utviklingsløp
 • Lunsj
 • Kommunikasjon i konflikter
 • Konflikthåndtering
 • Avslutning dag 1

Konflikthåndtering og mobbing

 • Erfaringer og læring
 • Konflikter og mobbing
 • Lunsj
 • Hvordan kan ledere håndtere konflikter?
 • Case og gruppearbeid
 • Hvordan er veien videre?
 • Avslutning

Informasjon om kurssted og overnatting:

Clarion Admiral hotell, Bergen,
Sundts gate 9
5004 Bergen

Prosjektnummer K-124

Forelesere er Puzzle Learning.

Per Morten Hjemgård
Nytenkende og spenstig entreprenør som evner å gjøre det uventede, stappet med gode erfaringer, grenseløs positivisme og et temmelig stort skuespillertalent. Har mer enn 13 års erfaring fra ulike sentrale salgsstillinger, hvor gode resultater har fulgt ham like trofast som kjølvannet etter en båt. Har også flere vellykkete bedriftsetableringer bak seg.

Kjell Morten Brendøy
Ambisiøs og humørfylt friskus fullpakket med mot, kreativitet og kunnskap, bærende på en stadig voksende fantasyforfatter i magen. Har nærmere 10 års erfaring fra ulike lederstillinger i flere kundeservicerelaterte virksomheter i inn- og utland, hvor gode resultater definitivt har vært mer regelen enn unntaket.

www.puzzlelearning.etp.no