Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Kurs og seminarerK-139

Kriseledelse med Ole Andre Bråten, Bergen

Scandic City Bergen

Beskrivelse:

Som leder vil du møte omstilling og endring, kriser og konflikter. Dette vil for det første kreve evne til å mestre stress og fokus på kontinuerlig personlig lederutvikling. For det andre vil det kreve kompetanse i å møte mennesker under press – det være seg dine egne medarbeidere, styre eller media.Ole Andre Bråten har tidligere uttalt til Magasinet Lederne i forbindelse med lansering av hans “Håndbok i krisehåndtering”, skrevet spesielt for ledere.

“ Ofte er det store avvik mellom hva du så for deg at du skulle gjøre i en krisesituasjon, og hva du faktisk gjør når det skjer. Det få vet, er hvilke stressreaksjoner du får. Ledere må være spesielt forberedt på å kunne mestre eget og andres stress i en krevende situasjon. ”

På dagskurset vil du som leder få inngående kompetanse i hvordan du kan forberede deg mentalt på kriser, fatte gode beslutninger og kommunisere godt under press. Gjennom praktisk ledertrening integrert i dagskurset vil du få en unik erfaring med lederverktøy for effektiv stressmestring. Dagen avsluttes med diskusjon og teknikker for å håndtere situasjonen best mulig etter krisen. Bråten holdt i 2017 frokostseminar i kriseledelse i Oslo, Molde, Berge og Stavanger med svært gode tilbakemeldinger.

Velkommen til kurset Kriseledelse

  • Oppstart
  • Lunsj
  • Oppsummering og avslutning

Kurset holdes på Scandic City Bergen,
Håkonsgaten 2, 5050 Bergen, Norge
Det dekkes ikke reise og opphold

Ole Andre Bråten har i 20 år jobbet med å løse krevende utfordringer og bistår i dag ledere i ulike bransjer som strategisk rådgiver og ledercoach. Bråten er en ettertraktet kurs, seminarleder og foredragsholder og har skrevet og bidratt i en rekke fagbøker. Han har bla. skrevet fagboken “Håndbok i krisehåndtering” spesielt for ledere og ledergrupper, utgitt på Cappelen Damm i 2013.

Som rådgiver og lederutvikler tilfører Ole Andre både et operativt og strategisk perspektiv med utgangspunkt i sin brede arbeidserfaring og rådgivningsbakgrunn fra ulike sektorer og bransjer. Bråten har bla. bakgrunn som Politioverbetjent og har arbeidet for FN og NATO. Han har sin spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi fra Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Bråten er en mye benyttet fagekspert av riksmedia og fagpresse. Ole Andre Bråten er en erfaren fasilitator for workshop og utviklingsprosesser for større organisasjoner. Hans kompetanse benyttes lokalt i den enkelte bedrift / organisasjon, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Målgruppe:

Kurset er relevant for alle målgrupper i alle bransjer.

Her holdes kurset