Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Ettermiddagsseminar: Kriseledelse med Ole Andre Bråten, Stavanger

Tante Emmas hus

Ettermiddagsseminar – ledelse i omstilling og endring, kriser og konflikter

 Som leder vil du møte omstilling og endring, kriser og konflikter. Dette vil for det første kreve evne til å mestre stress og fokus på kontinuerlig personlig lederutvikling. For det andre vil det kreve kompetanse i å møte mennesker under press – det være seg dine egne medarbeidere, styre eller media.

Ole Andre Bråten har tidligere uttalt til Magasinet Lederne i forbindelse med lansering av hans “Håndbok i krisehåndtering”, skrevet spesielt for ledere.

“ Ofte er det store avvik mellom hva du så for deg at du skulle gjørei en krisesituasjon, og hva du faktisk gjør når det skjer. Det få vet, er hvilke stressreaksjoner du får. Ledere må være spesielt forberedt på å kunne mestre eget og andres stress i en krevende situasjon. ”

På denne workshop vil du lære om hvordan stress påvirker deg som leder, hvilke teknikker for stressmestring som gir best effekt på utøvelse av ditt daglige lederskap samt konkrete lederverktøy for å fatte gode beslutninger under press. Videre vil dere og Ole Andre Bråten ha fokus på hvordan vi kan møte andre og hva som kjennetegner effektiv ledelseskommunikasjon under press.

Frokostseminaret vil gi deg faglig påfyll og motivasjon til å møte omstilling og endring, kriser og konflikter du som leder kan møte.

Time 1:

 • Stå støtt i omstilling og endringsprosesser
 • Møte med konflikter og kriser som leder
 • Stressmestring og utøvelse av godt lederskap
 • Fysiologiske og psykologiske reaksjoner på lederstress
 • Effektive teknikker for stressmestring og beslutningstaking

Time 2:

 • Kommunikasjon i omstilling, endring, konflikt og krise
 • Hvordan kommunisere med medarbeidere, styre og media?
 • Hvilke strategier for kommunikasjon bør du vurdere som leder?
 • Hva kjennetegner effektiv lederkommunikasjon under press?

Velkommen til ettermiddagsseminar

 • Oppstart
 • Avsluttes

Seminaret holdes på Tante Emmas hus,
Kongsgaten 43, 4005 Stavanger

Ole Andre Bråten har i 20 år jobbet med å løse krevende utfordringer og bistår i dag ledere i ulike bransjer som strategisk rådgiver og ledercoach. Bråten er en ettertraktet kurs, seminarleder og foredragsholder og har skrevet og bidratt i en rekke fagbøker. Han har bla. skrevet fagboken “Håndbok i krisehåndtering” spesielt for ledere og ledergrupper, utgitt på Cappelen Damm i 2013.

Som rådgiver og lederutvikler tilfører Ole Andre både et operativt og strategisk perspektiv med utgangspunkt i sin brede arbeidserfaring og rådgivningsbakgrunn fra ulike sektorer og bransjer. Bråten har bla. bakgrunn som Politioverbetjent og har arbeidet for FN og NATO. Han har sin spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi fra Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Bråten er en mye benyttet fagekspert av riksmedia og fagpresse. Ole Andre Bråten er en erfaren fasilitator for workshop og utviklingsprosesser for større organisasjoner. Hans kompetanse benyttes lokalt i den enkelte bedrift / organisasjon, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.