Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

K-154

Lederkonferansen Midt Norge

Clarion hotell og Congress, Trondheim

På fremtidens ledere i  Trondheim kommer blant annet relasjonstrener og tidligere håndballspiller Susann Goksør Bjerkrheim («Team og relasjonsledelse – er det fremtiden?»), førsteamanuensis ved BI Donatella De Paoli («Ledelse i en digital tid – hva kan ledere lære fra teatret?»), motivator Pellegrino Riccardi («Er det rom for norsk ledelse i fremtiden?») og student ved Ledernes høyskolesatsing Stine Fjell («Norsk ledelse – er det fremtidens ledelse?»).

Lederne som organisasjon jobber etter den norske modellen som betyr mer dialogbasert ledelse og bidrar til å bygge relasjoner. Dette skaper arbeidsmiljø som gir trygghet til å eksperimentere og feile, og dermed trygghet til endringskraft. Endringskraft er selve katalysatoren for bærekraft i arbeidsmiljø, økonomi og drift. Fremtidens ledelse åpner for en annen måte å utøve lederskap på og ta beslutninger gjennom dialogbasert ledelse. Den norske samarbeidsmodellen i arbeidslivet bidrar til mer bærekraftige organisasjoner.

Velkommen

 • Registrering, kaffe/te
 • Oppstart ved Nestleder Liv Spjeld By
 • Er det rom for norsk ledelse i fremtiden? Pellegrino Riccardi, kommunikasjonsrådgiver, motivator og foredragsholder
 • Pause/mingling
 • Team og relasjonsledelse er det fremtiden? Susann Goksør Bjerkreim, Relasjonstrener, konsulent og tidligere håndballspiller
 • Lunsj
 • Ledelse i en digital tid – Hva kan ledere lære fra teatret? Førsteamanuensis Donatella De Paoli, NTNU
 • Norsk ledelse er det fremtidens ledelse? Stine Fjell, HR Domain Exspert Questback og student ved Ledernes høyskolesatsing
 • Pause/mingling
 • Ledernes satsing på ledelse v/Leder for kurs og kompetanse Susanne Slaatsveen, Lederne
 • Avslutning ved Nestleder Liv Spjeld By

Denne konferansen holdes på Clarion hotell og Congress,
Brattørkaia 1, 7010 Trondheim
OBS! DET DEKKES IKKE REISE OG OPPHOLD.

Konferansen er ment først og fremst for medlemmer av Ledernes region Midt-Norge samt medlemmer i region Samvirke og region Olje og Gass som bor geografisk nær. Disse får prioritet.