Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Kurs og seminarerK - 99

Lederskap som åpner fremtiden

Hotel Brosundet

God ledelse – lederskap som åpner fremtiden

Fremtiden er det eneste sted vi kan gå til.
Hvordan vil du som god leder få med deg dine medarbeidere dit?
God ledelse kommer som et resultat av en leders evne til å være rollemodell og til å ta ansvar, lede og beslutte i «sannhetens» øyeblikk».

Målet for kurset: Et løft i lederrollen som vil gi deg økt kompetanse og utvikle din personlig styrke slik at du kan være en god relasjonsbygger og fremstå som en tydelig, troverdig, målrettet, beslutningsdyktig og ansvarlig leder

Hvorfor ledelse – god ledelse er et valg
• Spill deg selv og andre gode
• Tydelig kommunikasjon gjennomaktiv lytting, gode spørsmål og dialog
• Læring gjennom involvering og deling: Feed forward – feed back
• Kompetansedeling gir kompetanseheving
• Hva hindrer og fremmer beslutningsdyktighet

Velkommen

  • Oppstart
  • Lunsj
  • Avslutning

Kurset holdes på Hotel Brosundet
Prosjektnummer på dette arrangementet er K-99.
Det serveres lunsj

Noe av det som gjør Erica Grunnevoll så ettertraktet som foreleser er hennes evne til å få frem dybde og kløkt på en hverdagslig og jordnær måte. Erica skaper gjenkjennelse, hun levendegjør. Erica bringer – så vel gammel som ung, medarbeider som leder, praktiker som teoretiker – inn i det levende liv. Det gjør hun på sin enkle eminente måte ved hjelp av den lune humor og den dype refleksjon. Mennesker ler når de lytter til Erica, de rødmer, de ser ned, de kikker på kollegaen, de nikker, de kjenner deg igjen, det er deres hverdag hun både beskriver og berører. Mennesker kjenner seg igjen når Erica snakker, hun kaller en spade en spade, hennes foredrag er fri for flosker, enkle oppskrifter og hippe trender.

Erica er mangfoldig og allsidig, hun har en egen evne til å fange opp kjernen i kundens situasjon og setter den i fokus i sine foredrag. Derfor eier Erica ingen ferdige foredrags-manus. Hun tilpasser og skreddersyr i forhold til kundens behov.

For medlemmer i region Midt-Norge