Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

TillitsvalgtkursK-109

Lønnsforhandlinger og lønnssamtaler, Ålesund

Quality Hotel Waterfront

Lønnsforhandlinger og lønns-samtaler

I kurset vil de ulike fasene i en forhandling/lønns-samtale bli behandlet, men det vil være mye fokus på hvordan man forberedelser seg best mulig foran en forhandlingssituasjon.

Grunnlaget for forhandlingsretten vil bli behandlet i tillegg til andre erfaringsbaserte innspill.

Også innhenting og prioritering av hvilken informasjon som er viktig, tips og øvelse i kommunikasjon og praktisk øvelse i forhandling vil bli  behandlet i kurset.

Forberedelser, kommunikasjon og etterstadiet

 • Åpning og innledning. Deltakerpresentasjon
 • Forhandlingsfasene generelt og forberedelse
 • Lunsj
 • Forhandlingsforberedelser forts.
 • Forhandlingsgjennomføring og etterstadiet
 • Forhandlingskommunikasjon
 • Ord og uttrykk

Øvelser

 • Andre innspill og gode råd
 • Forhandlingsøvelser
 • Lunsj
 • Forhandlingsøvelser fortsetter
 • Avslutning

Informasjon om kurssted og overnatting:

Quality Hotel Waterfront Ålesund
Nedre Strandgate 25-27
6004 Ålesund

Prosjektnummer K-109

Rådgiver i Lederne.

Hege Wold fungerer som rådgiver i organisasjonsavdelingen, med Samvirke som hovedområde. Organisasjonsavdelingen er en støttefunksjon for sentrale, regionale og lokale tillitsvalgte og organisasjonsledd. De har ansvar for lokal koordinering, tilrettelegging og implementering av forbundets overordnede strategier. Avdelingen fokuserer også på systemer (f.eks. medlemsregisteret) som organisasjonsapparatet bruker. Hege er en av de  første kontaktpersonene i bistandssaker, for sin region.