Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Kurs og seminarerK-138

Medarbeiderkoden høst

Lederne

Hvordan knekke medarbeiderkoden?

En viktig del av lederjobben er å skape arbeidsglede gjennom arbeidsoppgaver og ikke minst medarbeideren. Men det er ikke alltid man vet hvordan man oppnår gode resultater.

Lederne tilbyr på kurset «Medarbeiderkoden» som gir deg som leder flere gode verktøy for at det skal bli lettere å omsette positive endringer i praksis. Lederne tilbyr kurset Medarbeiderkoden som tar utgangspunkt i å skape utvikling og læring når individet utfordres og trenes. Kurset innebærer gode rom for refleksjon – noe de aller fleste av oss har for lite av i en travel hverdag. Lederskap og medarbeiderskap går hånd i hånd og bidrar til en lærende organisasjon der den enkelte skaper økt engasjement og ansvarlighet for virksomhetens mål.

Medarbeiderkoden er en metode for å implementere medarbeiderskap. Medarbeiderkoden handler om å lykkes som ansatt på tre nivåer; i plattformen, i vekstsonen og i den gode dialogen. Kurset inneholder en logisk metode og praktiske verktøy som du kan benytte i utviklingsprosesser og refleksjoner vedrørende arbeidsglede, mening, tilhørighet, autonomi og mestring, hjørnestener og mursteiner i fagområdet medarbeiderskap.

Slik lykkes din virksomhet med medarbeiderskap

  • Hva, hvordan og hvorfor medarbeiderskap?
  • Hvordan skape tilhørighet? Hvordan skape den kulturen du ønsker å ha?
  • Hva innebærer ansvarliggjøring og myndiggjøring i praksis?
  • Hva slags lederskap er det som skaper et aktivt medarbeiderskap?
  • Hva er vekstsonen og hva skaper vi der?

Kurset består av en blanding av foredrag, diskusjoner, gruppearbeid/makkersamtaler og trening. Du vil bli servert en rekke lederverktøy som du kan benytte i din ledergjerning.

Program

Dag 1:
Kl. 10.30 Registrering og servering av kaffe og te
Kl. 11.00 Åpning av kurset
Velkommen og introduksjon til ledelsesperspektivet Medarbeiderskap

·       Hva er medarbeiderskap?

·       Hvorfor er medarbeiderskap viktig?

·       Vi går gjennom refleksjonsoppgaven som er gjort (hjemmelekse før samling)

·       3 nivåer i medarbeiderskap

Nivå 1: PLATTFORMEN (meg om min virksomhet)

Menneskesyn, ledelsesprinsipper og selvledelse

·       Ledelse som innebærer myndiggjøring og ansvarliggjøring

·       Transformasjonsledelse

·       Sammenhengen mellom selvledelse og medarbeiderskap

·       Hva er mål og hensikt med mitt arbeid (rolleforståelse og mening)

·       Hvorfor arbeider jeg (forretningsforståelse)

·       Hvordan jobber jeg ? (oppgaveforståelse)

Lederroller og lederverktøy

·       Lederrollene som minimum må beherskes for å være en god leder

·       Forventningskontrakten

Virksomhetskultur

·       Edgar Scheins rammeverk for å forstå virksomhetskultur

·       Kultur som en murstein i plattform for medarbeiderksap

 Nivå 2: VEKSTSONEN (meg og mitt arbeid)

·      Hva gjør at vi tør og ønsker å utvikle oss?

·      Vekstsonemodellen / Flytsonemodellen

·      Ferdighetskontrakten

·      Hva skaper lyst og drive for videre utvikling og vekst?

·      Historier om den enkeltes potensial

·      Refleksjoner om hva som skaper mestring

Kl. 17.45 Oppsummering og avslutning av første kursdag
Dag 2:
Kl. 08.30 Velkommen tilbake, servering av kaffe og te
Kl. 09.00 Vi starter kursdag 2
VEKSTSONEN (forts.)

·       Hvordan skape de optimale holdningene til utvikling

·       Indre og ytre motivasjon

·       Mestring og selvtillit

·       Mestring og selvfølelse

 Nivå 3: DEN GODE DIALOGEN (meg og de andre)

·       De gyldige spørsmålene

·       HELP-METODEN som coaching-verktøy

·       Aktiv lytting

·       Hvorfor sitte inne når alt håp er ute? (nysgjerrighetsøvelse, utenfor lokalene)

·       hvordan sette den gode samtalen i system?

·       Makkerordning

·       Ulike perspektiver på den gode dialog

Hva nå?

·       Hvordan går vi videre?

·       Hva skjer når hverdagen kommer?

·       Hva har du bestemt deg for, og hvordan vet vi at du i praksis gjør det?

·       Medansvarlighet og etterrettelighet

Kl. 15.30 Oppsummering og avslutning av kurset

Type: Ledelseskurs, medlemskurs
Kursdato: 11.10.16 – 12.10.16
Sted: Ledernes lokaler, Storgata 25, Oslo
Plasser: 20

Her holdes kurset