Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Kurs og seminarerK-139

Relasjon og tillitsledelse

Scandic Victoria, Oslo

Velkommen. Presentasjon av kursinnholdet og foreleser

  • Relasjonsledelse. Grunnleggende forståelse for begrepet .
  • Lunsj
  • Emosjonell modenhet og dialog
  • Oppsummering og avslutning.
  • Felles middag.

Velkommen til dag 2

  • Tilbakeblikk på gårsdagen
  • Tillit og tilbakemelding
  • Lunsj
  • Refleksjon over egen lederkultur
  • Oppsummering og avslutning

Kurset er for medlemmer i region Øst. Disse har første prioritet. Kurset og overnatting er på
Scandic Victoria hotel, Oslo

Marit Onshuus Lysebo er  en engasjert kursholder med en nær og inkluderende stil.

Hun legger til rette for læringsprosesser der den enkelte blir utfordret til personlig endring og utvikling. Marit har praktisk ledererfaring, samt lang erfaring som pedagog, prosessveileder og coach. Hun har videreutdanning innen coaching, veiledning og relasjonsledelse, og har en Master i ledelse fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i anvendt organisasjonspsykologi.

Medlemmer i region Øst har første prioritet.