Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Kurs og seminarerK-153

Ettermiddagsseminar: Relasjonsledelse med Jan Spurkeland

Scandic Maritim

Velkommen

  • Oppstart
  • Avslutning

Seminaret holdes på Scandic Maritim, Haugesund
Pris for ikke medlemmer kr 250,-
Det blir enkel servering

Kursleder Jan Spurkeland

Jan har lang erfaring innen personalspørsmål, ledertrening og organisasjonsutvikling i Statoil. Han har praktisk ledererfaring som rektor, skolesjef og personalsjef.
Jan har foredragserfaring fra universitet, høyskoler og konferanser

Konsulenterfaring fra AFF og
Right Management Consultants
Forfatter av bøker og artikler innen ledelse
og organisasjonsutvikling