Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Kurs og seminarerK-150

Relasjonsledelse K-150

Radisson Blu, Bodø

Relasjonsledelse skaper resultater

I en demokratisk kultur får ledere respekt og autoritet i situasjon og relasjon, og ikke gjennom posisjon og makt. En leder må forstå relasjonens betydning for enkeltmenneskets opplevelse av likeverd og organisasjonens resultater.

Vi vil i dette kurset skape forståelse for basiskompetanse og hovedprinsipper i en relasjonell lederstil, samt jobbe praktisk med ferdighetsdimensjonene dialog og tilbakemelding. Vi spør: ”Hvem lar du andre være sammen med deg?!”, og gjør deltagerne bevisst på at deres handlinger og personlige væremåte påvirker den enkelte kollega og hele arbeidsfellesskapets energi, motivasjon, vilje til endring og evne til å skape resultater!

Vi vil gjennom forelesning og praktiske øvelser og case legge til rette for egenrefleksjon og læring, enkeltvis eller i gruppe. Vi tar utgangspunkt i erfaringer og opplevelser fra deltagernes egen arbeidshverdag, slik at kurset oppleves relevant og praksisnært.

Kursledere på de ulike kursene vil være Jan Spurkeland, Øyvind Røkenes og Marit Lysebo. Det vil være en kursleder på hvert kurs.

Målsetting:

  • Bevisstgjøring av lederrollen og dens betydning for menneskene vi leder
  • Bevege oss fra å utvikle teknikker og systemer til å utvikle mennesker
  • Skape en arena for å reflektere over lederkultur
  • Sikre at Arbeidsmiljølov og norsk lovverk sikrer medvirkning og involvering av medarbeidere og tillitsvalgte

 

Program

Dag 1:

Kl. 11.00 Velkommen

Presentasjon av kursinnhold og foreleser v/ Lederne

Kl. 11.30 Relasjonsledelse

– Grunnleggende forståelse av begrepet v/Relasjonsledelse Norge

Gjennomgang av begrepene:

– Menneskeinteresse

– Relasjoners betydning

Kl. 12.30 Lunch

Kl. 13.30 Relasjonsledelse fortsetter v/Relasjonsledelse Norge

– Emosjonell modenhet

– Dialog

Øvelse: Dialog

Kl. 17.30 Oppsummering av dag 1

Kl. 18.00 Takk for idag!

Kl. 19.00 Fellesmiddag

Dag 2:

Kl. 09.00 Tilbakeblikk på gårsdagen – refleksjon. v/Relasjonsledelse Norge

Kl. 09.30 Fortsetter gjennomgang av relasjonsledelse

– Tillit

– Tilbakemelding

Øvelse: Tilbakemelding

Kl. 11.30 Lunch

Kl. 12.30 Relasjonsledelse fortsetter

Refleksjon over egen lederkultur

Kl. 15.30 Oppsummering og tilbakemelding

Kl. 16.00 Slutt for denne gang!

Type: Ledelseskurs, medlemskurs
Region: Nord
Kursdato: 03.10.16 – 04.10.16
Sted: Radisson Blue Hotell, Bodø
Plasser: 20