Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Kurs og seminarer

Medlemsseminar for avdeling Ålesund: Disiplinære reaksjoner og opphør av arbeidsforhold

Scandic Parken Ålesund

Dette er teamer vi vil ta opp:

  • Advarsel
  • Oppsigelse
  • Stillingsendring
  • Avskjed og suspensjon
  • Saksbehandlingsregler

Velkommen

  • Oppmøte og registrering
  • Tema: Disiplinære reaksjoner og opphør av arbeidsforhold
  • Julemiddag på Brasserie Normandie

Jurist Elma Jakùpovic
Elma fungerer som advokatfullmektig i Ledernes fag / juridiske avdeling. Hun yter bistand til de øvrige avdelingene og til medlemmer etter henvisning fra den enkelte rådgivere i organisasjonsavdelingen. Avdelingen er også kontaktledd mot Ledernes faste eksterne advokatforbindelser.

For medlemmer i avdeling Ålesund