Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Kurs og seminarer

Teamutvikling og samhandling

Lederne

Teamutvikling og samhandling 

Et velfungerende team er nøkkelen til gode resultater og konstruktive arbeidsprosesser. I dette kurset utforsker vi hvordan vi best setter sammen team, ulike roller i teamet og hvilken rolle lederen spiller i denne sammenhengen.

Dette gjør vi gjennom å kombinere teori og praksis på en aktiv, lærerik og morsom måte.Når det gjelder aktivitetene underveis i kurset, vil disse være så tett knyttet opp mot kursdeltakernes arbeidshverdag som mulig. Dette gjør vi fordi det gir best effekt å trene på det som ligger nært opptil det man jobber med til dagen.

Fokus

 • Hvorfor er velfungerende team og en konstruktiv helhetstankegang viktig for å lykkes?
 • Hvordan kan jeg utvikle mitt team?
 • Hva trenger jeg for å bli en god teamleder?

Sentrale tema

 • Team- og gruppedynamikk i en operativ setting
 • Drexler & Sibbets Teamprestasjonsmodell
 • Roller og preferanser
 • Belbins teamhjul
 • Effektiv teamledelse og selvdrevne team

Mål med kurset

Dette kurset vil gi deg:

 • Kunnskap om hva som skal til for å bygge velfungerende team.
 • Forståelse for verdien av samhandling på tvers.
 • Bevissthet om hva som skal til for at du skal kunne utvikle deg til å bli en god og effektiv teamleder.

Det enkle er ofte det beste

Enkle virkemidler kan gi stor effekt. Du vil bli introdusert for en rekke nyttige og praktiske verktøy og øvelser som du og teamet ditt kan ta med dere videre. Vi tar også for oss hvor viktig samhandling og samarbeid er, både i team og på tvers av avdelinger og funksjoner.

Kurset holdes i Ledernes lokaler, Storgata 25, Oslo og overnatting skjer på Hotell Karl Johan. 

Kurset er nå fullt, men det er mulig å melde seg på og stå på venteliste. Vi vil fortløpende gi beskjed ved ledig plass.

Dag 1:

Kl. 11.0011.30: Velkommen og presentasjon

Kl. 11.3012.00: Hvorfor team?

 • Organisering og effekt
 • Fordeler og verdi
 • Sentrale problemstillinger

Kl. 12.0013.00: Hva er et velfungerende team?

 • Samarbeid og samhandling
 • Kommunikasjon og informasjonsflyt
 • Roller og preferanser

Kl. 13.0013.45: Lunsj

Kl. 13.4515.30: Hva er god og effektiv teamledelse?

 • Målsetninger og målstyring
 • Effektiv kommunikasjon
 • Utvikling og kompetanse

Kl. 15.3017.00: Hvilke verktøy kan du bruke?

 • Drexler & Sibbets teammodell
 • Belbins teamutviklingsverktøy
 • Modell for prestasjonsledelse
 • Motivasjon og påvirkning

Dag 2:

Kl. 08.3009.00God morgen!

Kl. 09.0011.30: Hvordan blir du en god teamleder?

 • Verktøy og metodikk
 • Effektive hjelpemidler
 • Planlegging og struktur
 • Trening og utvikling
 • Personlig fundament

Kl. 11.3012.15: Lunsj

Kl. 12.1515.30: Hvordan bygger du ditt team?

 • Etablering og sammensetning
 • Effektiv organisering
 • Klare målsetninger
 • Gode planer
 • Felles forpliktelser
 • Kompetanse, kunnskap og ferdigheter
 • Måloppnåelse og feiring
 • Evaluering og tilbakemelding
 • Forbedring og fornyelse

Kl. 15.3016.00: Hvordan er veien videre?

 • Keep
 • Develop
 • Drop
 • Din praktiske verktøykasse
 • ”100–‐dagersplanen”

Kurset er lagt opp med en god kombinasjon av forelesning, dialog og praktisk trening. Du får også en mengde enkle verktøy du kan jobbe videre med etter endt kurs.

Type: Ledelseskurs, medlemskurs
Kursdato: 18.10.16 – 19.10.16
Sted: Ledernes lokaler, Storgata 25, Oslo
Plasser: 20

Her holdes kurset