Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

K-142

Tillitsvalgtkurs

Lederne avd.Stavanger

Program

Kl. 11.30 Lunsj – serveres før kursstart

Kl. 12.00 Velkommen til kurs v/Per Helge Ødegård og Cato Prytz

Kl. 12.15 Trepartssamarbeidet i praksis v/Geir Egil Skrunes og Hallstein Tonning

Innledning og dialogbasert

Kl. 13.15 Pause

Kl. 13.30 Hovedavtalens betydning for gode samarbeidsforhold i bedriften

Medansvar og medbestemmelse, styringsrettens makt og begrensinger

v/Per Helge Ødegård og Cato Prytz

Innledning og dialogbasert

Kl. 15.00 Kaffepause og gruppearbeid

Kl. 16.00 Ledernes organisasjon og vår rolle som tillitsvalgt?

v/Per Helge Ødegård, Hallstein Tonning og Cato Prytz

Kl. 17.00 Slutt for dagen og sosialt samvær med innlagt båttur.