TillitsvalgtkursK-115

Tillitsvalgtopplæring KS,- bedrift, KA og Virke – HUK

Quality Hotel Leangkollen, Asker

Beskrivelse:

Kurset vil ha fokus på aktuelle temaer innenfor lov og avtaleverk, samt legge til rette for at du som tillitsvalgt er godt forberedt til å gjennomføre årets lokale lønnsforhandlinger.

I tillegg til å bli tilført ny kompetanse, vil du også få anledning til å bli kjent med andre tillitsvalgte, både innenfor og utenfor egen bransje/sektor.

 

  • Velkommen dag 1
  • Partene i arbeidslivet og rammene rundt arbeidsforholdet
  • Tillitsvalgtes rolle – rettigheter og plikter – informasjon og samarbeid
  • Avslutning for dagen
  • Middag

Dag 2

  • Forberedelser til, og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger.
  • Lunsj
  • Omstilling
  • Slutt

Ansvaret for tillitsvalgtskoleringen i Lederne er lagt til seksjon for arbeidsliv og jus, og det vil være ansatte i denne seksjonen som vil gjennomføre opplæringen.

Målgruppen for kurset/samlingen er tillitsvalgte innenfor de aktuelle avtaleområdene.

Medlemmer

Gratis

Meld deg på