TillitsvalgtkursK-106

Tillitsvalgtopplæring modul 2

Quality Hotel Leangkollen, Asker

Beskrivelse:

Kurset skal gi de tillitsvalgte en grunnleggende opplæring i lov- og avtaleverk, slik at de skal kunne ivareta og bistå medlemmene på den enkelte arbeidsplass på en og god og betryggende måte.

Kurset vil bl.a. ta for seg følgende temaer:

 • Disiplinære reaksjoner, oppsigelse og avskjed.
 • Arbeidstid
 • Ferie
 • Sykefravær

I tillegg til å få tilført ny kompetanse, vil du også få anledning til å bli kjent med andre tillitsvalgte, både innenfor og utenfor egen bransje/sektor.

 

Velkommen dag 1

 • Oppstart
 • Lunsj
 • Arbeidstakers stillingsvern
 • Disiplinære reaksjoner
 • Oppsigelse og avskjed
 • Slutt for dagen
 • Middag

Oppstart dag 2

 • Arbeidstid
 • Ferie
 • Lunsj
 • Permittering
 • Sykefravær
 • Slutt

Kurset holdes på Quality Hotel Leangkollen, Asker.

Påmeldingsfristen er 29. april.

Etter de ulike hovedavtalene som Lederne er part i, har våre tillitsvalgte krav på tjenestefri ved kurs og annen opplæring.

Det vil si at du som tillitsvalgt har krav på permisjon når du deltar på tillitsvalgtopplæring i regi av oss. Bestemmelsene i hovedavtalen hjemler i utgangspunktet ikke rett til lønnet permisjon. Dette er noe som må avtales med arbeidsgiver. Dersom du trenger en mal på en søknad du kan sende til arbeidsgiver, vil du få det av oss. Forespørsel kan sendes til elma@lederne.no .

Dersom arbeidsgiver ikke ønsker å innvilge lønnet permisjon, vil Lederne dekke tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med deltagelse på tillitsvalgtopplæring. For at du skal kunne få dekning av oss, er det nødvending at du i etterkant av kurset sender oss avslaget fra arbeidsgiver, samt kopi av lønnslipp der trekk av lønn fremkommer. Vi vil da utbetale tapt arbeidsfortjeneste.

Dersom du har en ledende eller særlig uavhengig stilling og selv regulerer din arbeidstid, kan det være at det ikke er nødvendig å formelt søke arbeidsgiver om permisjon. Dette bør du avklare nærmere med arbeidsgiver.

Hvis du trenger å bestille flybilletter må du oppgi K – 106 som prosjektnummer. Du må ha profil i Egencia for å bestille billetter. Har du ikke profil sender du epost til kurs@lederne.no.

Ansvaret for tillitsvalgtskoleringen i Lederne er lagt til seksjon for arbeidsliv og jus, og det vil være ansatte i denne seksjonen som vil gjennomføre opplæringen.

Målgruppen for kurset er tillitsvalgte som har gjennomført grunnkurs modul 1 og/eller har vært tillitsvalgt i noen år.  Kurset er åpent for tillitsvalgte fra alle tariffområder.

Medlemmer

Gratis

Meld deg på