Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Kurs og seminarerC-100

Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet

Scandic Ørnen, Bergen

Arbeidsmiljøloven som rettesnor
v/ Ståle Einarsen

Konflikter kan både være utviklende og ødeleggende for arbeidsmiljøet og for den enkelte ansatte.
Gjennom en konstruktiv innstilling og effektiv håndtering kan konflikter likevel føre til en forbedring av samarbeidet og være en spire til kreativitet og effektivitet.
Intensive konflikter kan derimot være skadelige og skal håndteres på en forsvarlig måte i tråd med arbeidsmiljøloven og grunnleggende prinsipper for rettferdighet og god saksbehandling.

Velkommen

  • Enkel servering, Hot dog buffet
  • Oppstart
  • Avslutning

Seminaret holdes på Scandic Ørnen, Bergen
Enkel servering fra kl 16.30, foredraget starter kl 17.00
Reiseutgifter dekkes ikke

Ståle Einarsen er Professor i arbeids- og organisasjonspsykologi og forskningsleder for forskningsgruppen ved UiB som fokuserer på konflikter og trakassering i arbeidslivet.
Han har lang erfaring som foredragsholder og rådgiver i arbeidslivet og har særlig arbeidet med hvordan en kan forebygge og bedre håndtere konflikter i arbeidsmiljøet.

Her holdes kurset