KonferanseK-171

Unge lederne konferanse

Fleicher Hotell

Fleischer´s Hotel er tanken at vakker natur, et spektakulært hotell, inspirerende innledere og spennende mat skal stimulere til kick-off med faglig innhold og debatter om ungt lederskap og hva unge ledere trenger fra Lederne som organisasjon.

Jana Jarosova.

– Jeg håper vi klarer å løfte unge ledere, engasjere de til å påvirke hvordan Lederne skal se ut, skape tilhørighet, bygge nettverk og dele erfaringer på tvers av bransjer, forteller Jana Jarosova.

– Unge ledere er fremtidens stemme, og med innovasjon, digitalisering og nytenkning i ryggen bør de ha en viktig stemme i en organisasjon som Lederne, understreker hun på vegne av Unge Lederne.

Lederne ved veivalg
Forbundsleder Audun Ingvartsen understreker hvor viktig det er å få frem meningene og potensialet til yngre ledere.

– Organisasjonen skal gjennom en omfattende strategiprosess fremover. Yngre lederes kunnskap og tenkning vil være svært verdifull i så måte, understreker han.

Ingvartsen åpner konferansen, der blant annet også hotellsjef Ruben Nilsen Robertsen skal snakke om ungt lederskap og Kristine Bangstad Fredriksen (leder for teknologi og innovasjon hos Kjeldsberg)  skal snakke om ungt lederskap i et digitalt skifte. Den vakre naturen vil brukes til å inspirere kreativitet og nytenkning rundt Lederne som organisasjon.

– Alle i målgruppen bør melde sin interesse for å bli med på Voss, dette vil du ikke gå glipp av, understreker Ingvartsen!

Velkommen til konferansen

  • Registrering, Lunsj
  • Avslutning
  • Spennende middag

Velkommen til dag 2

  • Ungt lederskap
  • Lunsj
  • Ut i vakker natur, Teambuilding
  • Spennende middag

Velkommen til dag 3

  • Debatter og gruppeoppgaver
  • Lunsj og avreise

Konferansen holdes på:
Fleicher Hotell,Evangervegen 13,VOSS

Medlemmer

Gratis

Meld deg på

Ikke-medlemmer

5990,-

Meld deg på