Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Kurs og seminarer

Webinar Når fremtiden er usikker – hvordan utvikle scenarier for din virksomhet?

Online via din maskin/nettbrett/mobil/hjemmekontor

Beskrivelse:
Det er ingen gitt å vite hvordan situasjonen vil utvikle seg for den enkelte virksomhet de neste månedene. Lær deg å utvikle scenarier på hva som kan inntreffe.

Realistiske framtidsscenarier som spenner over et stort utfallsrom er en velegnet teknikk for å bli bedre rustet til å håndtere usikkerhet.

Etter kurset skal du ha lært:

  • Ulike former for fremtidstenkning – styrker og svakheter, og viktige suksesskriterier
  • Metodeverk for kartlegging av de ytre og indre driverne som påvirker virksomheten din
  • Hvordan utvikle realistiske fremtidsbilder
  • Snu usikkerhet fra å være en trussel til å bli en ressurs, gjennom utvikling av veikart og bruk av fremtidsbilder

Velkommen

  • Oppstart
  • Avslutning

All informasjon får du etter påmelding

Partner Terje Male har som tidligere toppleder i Møller Mobility Group stått stødig gjennom både finanskriser og Volkswagens «Dieselgate».

Marianne Bjarstad har som toppleder opplevd og håndtert store finansielle og menneskelige kriser, konkurser og ulykker.