Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Webinar Opplæring i digitale kommunikasjonsverktøy Microsoft-pakken

Online via din maskin/nettbrett/mobil/hjemmekontor

Er arbeidstakere i Norge rustet til å kunne håndtere de digitale kommunikasjonsverktøyene de nå er prisgitt for å kunne gjøre jobben sin?

Hele Norge jobber nå digitalt og kompetansespennet er stort. For å kunne ha en mest mulig effektiv arbeidshverdag i den utfordrende perioden vi nå er inne i, er det helt avgjørende at hver enkelt kan håndtere de vanligste digitale arbeids- og kommunikasjonsverktøyene fra Microsoft.

I dette kurset vil våre spesialister lære deg Microsofts mest populære pakke, Office 365. Denne består av flere applikasjoner og tjenester, avhengig av hvilken lisens din virksomhet har. I kurset vil vi gå gjennom Word, PowerPoint, Excel, Outlook, One Drive og Teams/Skype. Vi anbefaler dette kurset for deg som har lisens, eller vurderer å kjøpe lisens på Office 365.

Etter kurset skal du ha lært:

  • Om de viktigste kommunikasjonsverktøyene i Office 365
  • Å bruke Teams/Skype for å holde digitale møter, internt og eksternt
  • Å bruke Office 365 for å kunne jobbe i samme dokument med flere personer på samme tidspunkt
  • Å bruke OneDrive for å lagre dokumenter og filer i «skyen», og hvordan man deler disse mappestrukturene og filene med medarbeidere, kunder eller samarbeidspartnere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen

  • Oppstart
  • Avslutning

All informasjon får du etter påmelding.

Anri Håvard Hebib jobber med lederutvikling daglig for Direktoratet for Økonomistyring, Lånekassen med flere og brenner virkelig for faget.

Han har master i ledelse fra University of Sydney, Business School, og faglig tyngdepunkt på nyere lederutviklingsteori og fremtidsledelse hvor han hele tiden er oppdatert på det nyeste og beste innenfor lederutvikling og ledertrening. Autorisert innenfor agil ledelse, hvor han bruker mye tid på å coache mellomledere i offentlig og privat sektor.

Sara Landsverk jobber med lederutvikling daglig for flere offentlige og private aktører, og har en mastergrad i «Organisasjon, ledelse og arbeid» i fra Universitet i Oslo.

Sara er ekspert på agil ledelse, hvor hun har skrevet mastergrad om agil ledelse opp mot tjenestedeign i offentlig forvaltning. Hun har også bakgrunn i fra IT-bransjen, hvor hun har jobbet med ledelse, rådgiving og salg men hvor hun i dag jobber med coaching av ledere på mellomledernivå.