Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Webinar Opplæring i digitale kommunikasjonsverktøy Microsoftpakken

Online via din maskin/nettbrett/mobil/hjemmekontor

Er arbeidstakere i Norge rustet til å kunne håndtere de digitale kommunikasjonsverktøyene de nå er prisgitt for å kunne gjøre jobben sin?

Hele Norge jobber nå digitalt og kompetansespennet er stort. For å kunne ha en mest mulig effektiv arbeidshverdag i den utfordrende perioden vi nå er inne i, er det helt avgjørende at hver enkelt kan håndtere de vanligste digitale arbeids- og kommunikasjonsverktøyene fra Microsoft.

I dette kurset vil våre spesialister lære deg Microsofts mest populære pakke, Office 365. Denne består av flere applikasjoner og tjenester, avhengig av hvilken lisens din virksomhet har. I kurset vil vi gå gjennom Word, PowerPoint, Excel, Outlook, One Drive og Teams/Skype. Vi anbefaler dette kurset for deg som har lisens, eller vurderer å kjøpe lisens på Office 365.

Etter kurset skal du ha lært:

  • Om de viktigste kommunikasjonsverktøyene i Office 365
  • Å bruke Teams/Skype for å holde digitale møter, internt og eksternt
  • Å bruke Office 365 for å kunne jobbe i samme dokument med flere personer på samme tidspunkt
  • Å bruke OneDrive for å lagre dokumenter og filer i «skyen», og hvordan man deler disse mappestrukturene og filene med medarbeidere, kunder eller samarbeidspartnere
  • Velkommen
  • Oppstart
  • Avslutning

Vi sender link til Webinaret sammen med bekreftelsen på kurset.

Sara Landsverk og Anri Hebib er våre superbrukere på digitale kommunikasjonsverktøy, og har lang trening i å formidle bruk av disse til nye brukere.