Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Kurs og seminarerK-117

Workshop og møteledelse: med Cecilie Thunem-Saanum , Oslo

Scandic Holberg

Hvordan skape gode og effektive møter?

Vil du lære deg å skape en god og effektiv møtekultur? Mye av arbeidstiden kan fort gå med til møtevirksomhet, der mange av møtene ofte kan oppleves som bortkastede eller hvor innhold ikke stemmer med agenda.

På kurset «Workshop- og møteledelse» vil du få en bedre innsikt i hvordan skape en god og effektiv møtekultur gjennom god møteledelse og struktur. Du vil få konkrete verktøy og tips for hvordan være tydelig og mer effektiv i workshops og møter. Teknikkene vil også bidra til at du oppnår større gjennomslagskraft i møter, og i enhver annen kommunikasjons-situasjon.

Du vil lære om:
  • Suksesskriteriene for gode møter
  • Sjargong og språkbruk internt og eksternt
  • Hvordan håndtere spørsmål, kommentarer og innvendinger
  • Kroppsspråk og presentasjonsteknikk i møtesammenheng
  • Oppbyggingen av møter og innledning av agenda

Velkommen til kurset workshop og møteledelse

  • Oppstart
  • Lunsj
  • Avslutning

Kurset holdes på Scandic Holberg,
Holbergs plass 1, 0166 Oslo
Det dekkes ikke reise og opphold

Cecilie Thunem-Saanum har bred kompetanse innen ledelse, markedsføring, salg og språk, og en solid erfaring som kursholder. Cecilie fikk «Årets hederspris» under vår kåring av årets beste kursholdere i 2015. Hun har jobbet som salgssjef, markedssjef, teamleder og driftssjef, og har flere års erfaring som leder innen reise- og kulturliv. Cecilie er en av Confex’ faste foredragsholdere/kursveiledere, og får alltid særdeles gode tilbakemeldinger fra kursdeltagere!