Kurs og seminarer for medlemmer

  • Kurs: Dekker kostnader for reise, kost (ikke alkohol) og losji.
  • Gratis reiseforsikring som kursdeltaker
  • Seminarer: Dekker foredrag og mat, ikke reise og losji.
  • Gratis ledelsesbøker på nett (Bookboon)
  • Kursrelaterte henvendelser: kurs@lederne.no
  • Utdanningsrelaterte henvendelser: utdanning@lederne.no
Gratis e-bøker om ledelse
Bli medlem