Kurs og seminarer for medlemmer

 • Høstens kurskalender kommer 15. juni!
 • Gratis ledelsesbøker på nett (Bookboon).
 • Vi tilbyr kurs og webinarer innenfor lederutvikling
 • Kontakt oss på kurs@lederne.no
Gratis e-bøker om ledelse
Bli medlem

Tillitsvalgtopplæring 2022

Du som tillitsvalgt er viktig både for kollegaene dine og for arbeidsplassen. På Ledernes tillitsvalgt-kurs får du vite mer om hva det innebærer å være tillitsvalgt og hvilke verktøy du har. Det er våre rådgivere og jurister i seksjon for arbeidsliv og jus som er ansvarlig for det faglige innholdet og som du vil møte gjennom denne opplæringen.

Målgruppe

Målgruppen for opplæringen er Ledernes tillitsvalgte. Kursene har en begrensning på 25 plasser.

Målsetting

Vårt mål er at du skal få alt du trenger å vite for å komme i gang, og føle deg trygg i rollen som tillitsvalgt. En viktig del av kursene er også erfaringsutveksling og det å bli kjent med andre tillitsvalgte.

Du får:

 • En bedre forståelse for den norske arbeidslivsmodellen/trepartssamarbeidet.
 • Kunnskap om lovverk og tariffavtaler, forhandlinger, og hvilke grunnleggende rettigheter og plikter som gjelder i et arbeidsforhold, både for tillitsvalgte, arbeidstakere og arbeidsgiver.

Tillitsvalgtkurs 2022

Vi jobber kontinuerlig med å tilpasse kursopplegget til våre tillitsvalgtes behov. Koronasituasjonen har de siste to årene dessverre skapt utfordringer både for planlegging og gjennomføring. I 2022 tar vi sikte på en kombinasjon av digital opplæring og fysiske samlinger.

• Forhandlingskurs for alle tillitsvalgte i privat og kommunal sektor 29.-30. mars, Quality Hotel Leangkollen, Asker

Lær mer om forhandlinger og få bedre resultater for Ledernes medlemmer.

Trykk her for påmelding!

Innhold:

En viktig del av din rolle som tillitsvalgt er å forhandle med arbeidsgiver. På dette kurset vil vi gi deg ny kunnskap og konkrete ferdigheter som setter deg i stand til å lykkes enda bedre i forhandlinger.

Mer informasjon kommer.

Når og hvor:

29. – 30. mars 2022 på Quality Hotel Leangkollen, Asker, like utenfor Oslo.
Oppstart dag 1 kl. 11.00, avslutning dag 2 kl. 15.00.
Flytog fra Gardermoen til Asker stasjon, taxi videre til Leangkollen.

Prosjektnummer er: K-121.

• Kurs for tillitsvalgte – modul 1

27. – 28. april, Quality Hotel Leangkollen, Asker

På dette kurset vil du få en innføring i rollen som tillitsvalgt, og vi vil gi deg en grunnleggende forståelse for dine rettigheter og plikter.

Se fullstendig program her!

Trykk her for påmelding!

Innhold:
 • Grunnleggende om lov- og avtaleverk
 • Samarbeid og medbestemmelse, rollen som tillitsvalgt
 • Lønnsforhandlinger

 

Når og hvor:

27.-28. april 2022 på Quality Hotel Leangkollen, Asker, like utenfor Oslo.
Oppstart dag 1 kl. 11.00, avslutning dag 2 kl. 15.00.
Flytog fra Gardermoen til Asker stasjon, taxi videre til Leangkollen.

Prosjektnummer er: K-122.

Målgruppe:

Kurset er i hovedsak for deg som er ny tillitsvalgt i Lederne. Ved ledige plasser vil også du som har lengre fartstid som tillitsvalgt kunne delta. Som følge av koronasituasjonen, vil vi se an behovet og interessen for å sette opp flere kurs utover året.

• Modul 2 – Kurs for nye tillitsvalgte i privat og kommunal sektor høst 2022 (dato ikke fastsatt)

Vi vil gi deg som tillitsvalgt en oppfølging av tidligere innføring i lov- og avtaleverk, slik at du skal kunne ivareta og bistå medlemmene på din arbeidsplass på en god og betryggende måte.

Innhold:

Kurset vil ha hovedvekt på sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven som gjelder individuelle rettigheter og plikter i et arbeidsforhold.

Når og hvor:

Dato ikke fastsatt.

Utvalgte emner:
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Arbeidstakers stillingsvern – disiplinære reaksjoner, oppsigelse og avskjed
 • Omorganisering, nedbemanning

• Digital opplæring

Mer informasjon kommer.

Påmelding:

Se påmeldingslink under hvert kurs ovenfor. Påmeldingslink til modul 2 blir tilgjengelig så snart dato er fastsatt.

Det vil også bli sendt ut en invitasjon pr. e-post.

Det er derfor spesielt viktig at vi har oppdatert informasjon på nye tillitsvalgte i våre systemer. Dersom du er ny tillitsvalgt eller avtroppende tillitsvalgt, og ikke allerede har meldt inn dette, ber vi om at du sender oss en e-post til tillitsvalgt@lederne.no. Gi beskjed dersom du er tillitsvalgt, men ikke har mottatt invitasjon til kurs.

Dersom du har andre praktiske spørsmål vedrørende gjennomføring av disse kursene, kan du ta kontakt med kurs@lederne.no.