Kurs og seminarer for medlemmer

 • Lederne har mange digitale og utover høsten 2021 også fysiske kurs for våre medlemmer.
 • Gratis ledelsesbøker på nett (Bookboon).
 • Regelmessige, større webinarer.
 • Kontakt oss på kurs@lederne.no
Gratis e-bøker om ledelse
Bli medlem

Tillitsvalgtopplæring i 2021

På grunn av koronasituasjonen kan vi for tiden ikke gjennomføre fysiske kurs, og opplæring av nye tillitsvalgte vil derfor i stor grad bli gjennomført digitalt.

Vår grunnleggende tillitsvalgtopplæring er inndelt i to moduler. I år gjennomføres modul 1 på våren og modul 2 på høsten. Vi jobber kontinuerlig med å tilpasse kursopplegget til våre tillitsvalgtes behov, og kommer med mer informasjon ved endringer.

Modul 1

Gjennomføres digitalt med teams-møter i mars, april og mai.

Agendaen er:

 • Mars
  – Partene i arbeidslivet, tariffsystemet (i hovedsak skriftlig materiale til selvstudium)
  – Rammene rundt arbeidsforholdet
  – Rollen som tillitsvalgt – rettigheter og plikter – informasjon og samarbeid
 • April
  – Lønnsforhandlinger – planlegging, forberedelser og gjennomføring
 • Mai
  – Omstilling/nedbemanning

Modul 2

Dersom situasjonen endrer seg til høsten, så håper vi at denne modulen kan gjennomføres som en fysisk samling.

Her vil hovedfokuset være på individuelle rettigheter og plikter i et arbeidsforhold. Agendaen er:

 • Arbeidsmiljølovens bestemmelser – grunnleggende rettigheter og plikter
 • Arbeidstakers stillingsvern
 • Disiplinære reaksjoner, oppsigelse og avskjed
 • Arbeidstid

Det er våre jurister og rådgivere i seksjon for arbeidsliv og jus som er ansvarlig for det faglige innholdet og som du vil møte gjennom denne opplæringen.

Påmelding

Da disse kursene i utgangspunktet er for nye tillitsvalgte, er det ikke vanlig påmelding via våre nettsider. Det vil bli sendt ut en invitasjon til nye tillitsvalgte.

Det er derfor spesielt viktig at vi har oppdatert informasjon på nye tillitsvalgte i våre systemer. Dersom du er ny tillitsvalgt eller avtroppende tillitsvalgt, og ikke allerede har meldt inn dette, ber vi om at du sender oss en e-post til tillitsvalgt@lederne.no.

Dersom du har andre praktiske spørsmål vedrørende gjennomføring av disse kursene, så kan du ta kontakt med kurs@lederne.no.