Kurs og seminarer for medlemmer

 • Lederne har mange digitale og utover høsten 2021 også fysiske kurs for våre medlemmer.
 • Gratis ledelsesbøker på nett (Bookboon).
 • Regelmessige, større webinarer.
 • Kontakt oss på kurs@lederne.no
Gratis e-bøker om ledelse
Bli medlem

Tillitsvalgtopplæring

På Ledernes tillitsvalgtkurs får du vite mer om hva det innebærer å være tillitsvalgt i en bedrift/kommune og hvilke verktøy du har. Det er våre rådgivere og jurister i seksjon for arbeidsliv og jus som er ansvarlig for det faglige innholdet og som du vil møte gjennom denne opplæringen.

Målgruppe

Målgruppen for denne opplæringen er Ledernes tillitsvalgte som er valgt etter bestemmelsene i Hovedavtalene, det vil si de som er tillitsvalgt i virksomhetene/bedriftene.

Målsetting

Vår målsetting med opplæringen er at du skal få en bedre forståelse for den norske arbeidslivsmodellen/trepartssamarbeidet, og gjøre deg trygg i rollen som tillitsvalgt.

Vi ønsker å gi deg kunnskap om lovverk og tariffavtaler, forhandlinger og hvilke grunnleggende rettigheter og plikter som gjelder både for tillitsvalgte og ellers i et arbeidsforhold.

En viktig del av kursene er også erfaringsutveksling og å bli kjent med andre tillitsvalgte.

Kursopplegg

2021

I 2021 har vi gjennomført del 1 av opplæringen for nye tillitsvalgte som Teams-samlinger i løpet av våren.

Disse samlingene har tatt for seg følgende tema:

 • Partene i arbeidslivet, tariffsystemet og rammene rundt arbeidsforholdet
 • Rollen som tillitsvalgt – rettigheter og plikter, informasjon og samarbeid
 • Lønnsforhandlinger

Del 2 av opplæringen vil bli gjennomført som fysiske samlinger i november, se nedenfor.

2022

Vi jobber kontinuerlig med å tilpasse kursopplegget til våre tillitsvalgtes behov, og ser nå på et nytt opplegg for 2022. Vi tar sikte på en kombinasjon av digital opplæring og fysiske samlinger.

Påmelding

Vi vil sende ut invitasjon til de som har vært på grunnkurs del 1. Det vil bli sendt ut en invitasjon til nye tillitsvalgte.

Det er derfor spesielt viktig at vi har oppdatert informasjon på nye tillitsvalgte i våre systemer. Dersom du er ny tillitsvalgt eller avtroppende tillitsvalgt, og ikke allerede har meldt inn dette, ber vi om at du sender oss en e-post til tillitsvalgt@lederne.no.

Dersom du har andre praktiske spørsmål vedrørende gjennomføring av disse kursene, kan du ta kontakt med kurs@lederne.no.

Høst 2021 – privat sektor

I høst inviterer vi nye tillitsvalgte til en fysisk samling på Leangkollen i Asker.

Målgruppe:

De som er valgt etter 1. januar 2020 (og som var invitert til Teams-samlinger i vår) prioriteres, men ved ledige plasser vil også de som har lengre fartstid som tillitsvalgt kunne delta. Helt nye tillitsvalgte, som ikke tidligere har fått noe grunnleggende opplæring, kan også delta. Det forutsettes i så fall at teoretisk opplæringsmateriell som vil bli sendt ut gjennomgås før samlingen.

Når og hvor:
 1. 16. – 17. november 2021 på Quality Hotel Leangkollen, Asker, like utenfor Oslo.

Oppstart dag 1 kl. 11.00, avslutning dag 2 kl. 15.00.

Flytog fra Gardermoen til Asker stasjon, taxi videre til Leangkollen.

Agenda:

Kurset skal gi deg som tillitsvalgt en oppfølging av tidligere innføring i lov- og avtaleverk, slik at du skal kunne ivareta og bistå medlemmene på den enkelte arbeidsplass på en god og betryggende måte.

Kurset vil ha fokus på:

 • Samarbeid og medbestemmelse i bedriften, tillitsvalgtes rolle og verktøy iht. lov- og avtaleverk
 • Oppsummering og oppfølging av vårens gjennomgang – erfaringsutveksling
 • Arbeidsmiljølovens bestemmelser – grunnleggende rettigheter og plikter
 • Arbeidstakers stillingsvern – disiplinære reaksjoner, oppsigelse og avskjed
 • Omstilling og nedbemanning

Høst 2021 – offentlig sektor

Målgruppe:

Dette er et kurs for deg som er ny tillitsvalgt i Lederne og jobber i kommune. Du som deltok på Teams-samlingene i vår er også velkommen til å delta.

Når og hvor:
 1. 18. – 19. november 2021 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Oppstart dag 1 kl. 11.00, avslutning dag 2 kl. 15.00.

Målsetting og agenda:

På kurset vil du få en innføring i rollen som tillitsvalgt og vi vil gi deg enn grunnleggende forståelse for Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen slik at du kan være tryggere i din rolle. VI vil i tillegg ha mye fokus på de årlige forhandlingene i kommunene for ledere og ansatte i kapittel 3 og 5.

Målet vårt er at du etter kurset skal ha en forståelse for de grunnleggende rettighetene og pliktene du har som tillitsvalgt. Du skal ha kjennskap til forskjellen på Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen og en kjennskap til de viktigste elementene i disse avtalene. I tillegg vil du ha fått en innføring i hvordan forhandlinger skjer lokalt og sentralt.

Kurset tar for seg følgende tema:

 • En innføring i rollen som tillitsvalgt
 • En innføring i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen
 • Kort om aktuelle lover som er nyttige å ha kjennskap til
 • Om sentrale og lokale forhandlinger
 • En innføring i forhandlinger for kapittel 3 og 5
 • Praktiske tips og triks i forhandlinger