Demokrati: En kvinne og en mann står og smiler ute i det grønne.

1. mai – noen tanker

Tekst
Audun Ingvartsen og Liv Spjeld By
Foto
Lederne
Sist oppdatert

Situasjonen som oppstod som følge av korona-viruset og påfølgende anbefalinger og begrensninger fra myndighetene ha gitt mange medlemmer nye utfordringer.

Betingelsene for store deler av nærings- og arbeidslivet ble brutalt endret, ja faktisk ble hele samfunnet berørt.

Også vi i Lederne fikk noen utfordringer vi måtte løse slik at vi ble i stand til fortsatt å levere det meste av de tjenester som våre medlemmer ønsket seg. Fra den ene til den andre dagen ble de ansatte sendt hjem til hjemmekontor og digitale løsninger som veldig mange av våre medlemmer også ble nødt til å gjøre.

Dessverre ble flere medlemmer permittert fra sine arbeidsplasser fordi konsekvensene for arbeidsgiver tilsynelatende gjorde det nødvendig for å unngå at virksomhetene gikk overende økonomisk.

I Lederne har vi helt fra starten av oppdatert en egen nettside med all relevant informasjon til permitterte medlemmer og andre som kunne få bruk for med tanke på beslutninger på arbeidsplassen som følge av korona-situasjonen. Vi har også snudd om på vårt kurstilbud og tilbudt digitale kurs og foredrag via webinarer som veldig mange medlemmer har deltatt i.

I tillegg har Lederne engasjert seg politisk gjennom henvendelser til regjeringen og Stortinget samt i egne artikler og etterlyst ytterligere behov for økonomiske støttetiltak for flere bransjer. Disse bransjene står eller har stått i fare for å nærmest falle sammen og derved bidra til varig, stor arbeidsledighet.

Det kan se ut som samfunnet nå er sakte på vei tilbake mot en normalisering. Det vil nok ta noe tid, og nettopp derfor vil vi si at en fanesak på 1. mai bør være at regjeringen og Stortinget lytter nøye til hva ulike bransjer og næringer sier om sine situasjoner og utfordringer.

Regjeringen og Stortinget må ta ansvar og strekke seg langt for å redusere konsekvensene og bidra til at permitterte og arbeidsledige kommer seg tilbake på jobb igjen.

Ha en flott 1.mai!

Beste hilsener fra

Audun & Liv