Ansattes rettigheter svekkes: Personalavdelingen på vei ut av norsk arbeidsliv

Personalavdelinger i norske bedrifter skiftes i stor skala ut med amerikanskinspirerte HR-avdelinger. - To av tre opplever de nye personalavdelingene som et rent serviceorgan for toppledelsen, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.

Sist oppdatert

Det er undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer, gjennomført av De Facto på oppdrag fra organisasjonen Lederne, som blant annet ligger til grunn for dagens debatt om norsk arbeidsliv og ledelseskultur. Nå advarer Lederne mot trenden med å erstatte personalavdelingen med rene Human Resources (HR)-avdelinger.

– Personalavdelingen har tradisjonelt vært et bindeledd mellom bedriftens ansatte og ledelse. Undersøkelsen vår viser at innføringen av strategisk hard HR i norske bedrifter svekker de ansattes posisjon overfor toppledelsen, sier forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke. I Ledelsesbarometeret svarer to av tre at de nye personalavdelingene fungerer som toppledelsens eget serviceorgan.

Lite forhandlingsrom
Brekke mener at trenden med ukritisk adopsjon av amerikanske HR-modeller, og det som betegnes som hard HR, vil gå kraftig ut over bedriftsdemokratiet, noe han mener verken tjener bedriften eller de ansatte.

– Om ikke bremsene settes på snart er det en overhengende fare for at den norske modellen med åpen bedriftskultur og samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, om noen år er borte, erstattet av den amerikanske HR-modellen, advarer han.

Og legger til at de nye ledelsesmetodene langt på vei knebler tillitsvalgte og mellomledere i bedrifter.

– Mål settes ovenfra, og de ansatte får kun påvirke sine arbeidsbetingelser i direkte dialog med sin nærmeste leder. Mange av disse topplederne er ansatt på bakgrunn av teoretisk utdannelse og mangler elementær opplæring i arbeidslivets spilleregler. Få har personlig arbeidserfaring eller har gått i gradene i bedriften, sier han.

Strategisk styring fremfor ledelse
Ifølge Bitten Nordrik i De Facto er hard HR-ledelse en ovenfra-og-ned-måte å tenke ledelse på. Tidligere kom vi fram til kompromissbaserte løsninger. Hvis jeg skal sette det litt på spissen handler strategisk eller hard HR om manipulering av menneskelige myke faktorer, sier hun.

Nordrik mener strategisk HR er mer styring enn ledelse. Hun hevder slike styringsmodeller svekker troen på det informerte mennesket som selv vet hva som er rett og galt.

– Strategisk HR handler i stor grad om hvordan ansatte skal manipuleres til å nå mål som settes av toppledelsen, og hvordan de skal motiveres for å nå disse målene, sier forskeren.
(Pressenytt)

Lederne om strategisk/hard HR

 • Ifølge Lederne representerer de harde HR-modellene et annet syn på ledelse enn det som har vært tradisjonen i norske bedrifter.
 • Den viktigste funksjonen i hard HR sies å være at den skal samle informasjon for å danne grunnlag for viktige strategiske beslutninger.
 • Ifølge Ledernes forskning fungerer hard HR som disiplinerende systemer for de ansatte. Ansatte skal kartlegge og kartlegges, holdninger og atferd regnes inn som kompetanse.
 • I motsetning til strategisk HR-ledelse har ledere som følger Den norske modellen et tettere forhold til og samarbeid med bedriftens ansatte og de tillitsvalgte. Dette er en bedriftstradisjon som gjenspeiles i norsk lovverk på området, som for eksempel arbeidsmiljøloven.
 • Mer informasjon på www.lederne.no/ledelsesbarometer.

Om Norsk Ledelsesbarometer 2012

 • Norsk Ledelsesbarometer 2012 er en rapport som er gjennomført av kunnskapssenteret De Facto på vegne av organisasjonen Lederne. Ledelsesbarometeret er gjennomført for femte år på rad og har til hensikt å kartlegge arbeidsforholdene til norske mellomledere. Ledelsesbarometeret har tidligere år skapt oppsikt i media på grunn av sine avsløringer og funn.
 • Respondentene i undersøkelsen er mellomledere og tillitsvalgte som er medlemmer av organisasjonen Lederne. I tillegg er det i år blitt gjennomført dybdeintervjuer med ledere fra Posten og en anonymisert privat bedrift.

Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2012

Kontaktpersoner

 • Lederne, forbundsleder Jan Olav Brekke, mobil 982 88 861
 • Lederne, nestleder Tor Hæhre, mobil 982 88 859.
 • Lederne, kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov, mobil 915 95 055
 • De Facto kunnskapssenter for fagbevegelsen, rådgiver Stein Stugu, mobil 928 43 813 eller forsker Bitten Nordrik, mobil 970 46 843