Arbeidsgivere jukser med arbeidstid

Oslo: Opptil 3 av 10 bedrifter utnytter et smutthull i Arbeidsmiljøloven for å pålegge ansatte å jobbe mer overtid, ifølge en ny undersøkelse.

Tekst
Sverre Simen Hov
Sist oppdatert
Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.
Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

 

 

 

 

 

 

 

Jan Olav Brekke, forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Lederne, sier at tusenvis av arbeidstakere presses til å godta en mindre forutsigbar arbeidsdag der de blant annet pålegges å jobbe mer overtid.

– Arbeidsmiljøloven skal passe på at den jevne medarbeider ikke pålegges å jobbe mer enn hun eller han skal. Unntaket er når den ansatte er i en særlig uavhengig og kontrollerende stilling, men vi har nå avdekket at dette unntaket sannsynligvis misbrukes i mange bedrifter. Unntaksbestemmelsen har blitt et smutthull, sier Brekke.

Har ikke større ansvar
I Norsk Ledelsesbarometer 2016 svarer 31 prosent av respondentene at de jobber i en stilling som arbeidsgiver har fritatt fra vanlige bestemmelser om arbeidstid. Imidlertid kommer det fram at de som står i stillinger som er unntatt bestemmelsene jevnt over ikke har mer selvstendighet enn de som ikke er unntatt.

– Av svarene fra årets barometer ser vi at ansatte som unntas fra arbeidstidsbestemmelsene slett ikke har større medbestemmelse eller høyere innflytelse på arbeidstempo, arbeidstid, kvalitet og utføring av oppgaver enn de som ikke unntas bestemmelsene. Dette indikerer at unntaksreglene praktiseres annerledes og i større utstrekning enn det som er intensjonen bak reglene, sier forsker Bitten Nordrik i Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Ledelsesbarometer er gjennomført av AFI for Lederne. Over 3100 mellomledere deltok i undersøkelsen.

57 prosent av respondentene svarer at de støtter et lovverk som setter grenser for hvor mye tid de bruker på jobb. Her er det ingen signifikante forskjeller mellom de som er unntatt arbeidstidsbestemmelsene og de som ikke er det.

Jobber mer overtid
Barometeret avdekker likevel én betydelig forskjell mellom de som omfattes av arbeidstidsbestemmelsene og de som er unntatt. 44 prosent av de som er unntatt oppgir å jobbe mer enn 7 timer overtid per uke, mens dette bare gjelder 16 prosent av de som jobber i en stilling som omfattes av bestemmelsene om arbeidstid.

– Disse funnene mer enn antyder at det skjer en uthuling i arbeidsmiljøloven, der enkelte arbeidsgivere spekulerer i å bruke unntaksbestemmelsen for å pålegge medarbeiderne å jobbe overtid. Her er det på sin plass med en opprydding, mener Jan Olav Brekke i Lederne.

Må gå alene til forhandlingsbordet
I stedet jobber krefter på arbeidsgiversiden for å utvide unntaksbestemmelsene slik at de harmonerer med dagens praksis ved mange arbeidsplasser. Tidligere i år leverte Arbeidstidsutvalget en innstilling der de foreslo å opprette en helt ny stillingskategori: «Delvis uavhengig stilling».

– Det blir i så fall en legitimering av den utvanningen som skjer når det gjelder arbeidstid. Arbeidstakere som defineres som delvis uavhengige kan risikere å måtte gi avkall på kollektive avtaler og universelle rettigheter, og må i stedet gå alene til forhandlingsbordet med sin arbeidsgiver. Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor arbeidsgiversiden ønsker en slik situasjon, sier Brekke.
(Pressenytt)

 

Om Norsk Ledelsesbarometer

Norsk Ledelsesbarometer 2016 er en rapport som er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet på vegne av organisasjonen Lederne.
Ledelsesbarometeret er gjennomført for åttende år på rad og har til hensikt å kartlegge arbeidsforholdene til norske mellomledere.
Ledelsesbarometeret har tidligere år skapt oppsikt i media på grunn av sine avsløringer og funn.

Om Lederne

Lederne ble stiftet i 1910 og er en partipolitisk uavhengig organisasjon.
Lederne er organisasjonen for over 17 000 ledere og betrodde ansatte på ulike nivåer i vel 1200 bedrifter.
Bidrar med individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte

Kontaktpersoner

Lederne, forbundsleder
Jan Olav Brekke
Mobil 982 88 861
E-post jan@lederne.no
Lederne, nestleder
Liv Spjeld By
Mobil 920 11 709
E-post liv@lederne.no
Lederne, kommunikasjonsleder
Sverre Simen Hov
Mobil 915 95 055
E-post sverre@lederne.no

Publisert i Nytt fra Lederne