Arbeidsgiverorganisasjonen SAMFO legges ned og medlemsbedriftene går inn i Virke

SAMFO, arbeidsgiverorganisasjonen for Coop og andre samvirkeforetak, oppløses fra og med 1. februar 2020.

Dato

SAMFO har anbefalt medlemsbedriftene å melde seg inn i Virke fra samme dato. Lederne har flere tariffavtaler med SAMFO, og vil jobbe for at våre medlemmer som jobber i SAMFOs medlemsbedrifter får beholde sine lønns- og arbeidsvilkår.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon til våre medlemmer som berøres av dette etter en dialog med Virke.