Årets Solakonferanse med søkelys på lufttransport: Hvorfor oppleves helikoptertransport som mer usikker enn en ordinær flytur?

Mange ansatte i oljebransjen, som er avhengige av helikoptertransport til og fra arbeidet, kvier seg for å gå inn i et helikopter, mens man ikke har de samme aversjonene mot å sette seg på et fly. Turøy-ulykken i fjor, og andre ulykker med helikopter som dramatiske baktepper, har ikke gjort synet på helikoptertransport bedre.

Tekst
Tor Hæhre
Dato

Dette var et av temaene som det ble fokusert på på årets Solakonferanse som fant sted nylig. For å vise at helikopterprodusentene har stort fokus på sikkerhetsaspektet, deltok representanter fra både Sikorsky, Bell og Airbus på konferansen, og alle bedyret at man tar sikkerheten og bedre komfort om bord på helikopterne på største alvor. I forbindelse med Solakonferansen var det også lagt inn et besøk hos Falck Nutec i Stavanger hvor man fikk demonstrert hvordan mannskap trenes i havarioverlevelse.

Tre av Ledernes deltagere på årets Solakonferanse. Fra venstre masterstudent fra Universitetet i Stavanger og Bristow, Maja Wasilewska, Deputy maintenance manager / maintenance support engineer i Bristow, Arne Jacobsen, og Deputy engineering manager / Aircraft type engineer Furat Gebory. På konferansen deltok også fagligpolitisk rådgiver Tor Hæhre i Lederne.

Når man setter seg på et fly, setter man seg godt tilbake i setet, tar fram en avis, en god bok eller lytter til sin favorittmusikk. Selve flyturen merkes knapt. Setter man seg ombord i et helikopter, ikler man seg overlevningsdrakt og redningsvest for å være forberedt på det aller verste, og selve flyturen preges av risting, støy og i mange tilfeller ubehag, sa en av foredragsholderne. – Er det noe rart at en helikoptertur og en ordinær flytur oppleves som to rake motsetninger, var gjennomgangstonen.

Area manager Heidi Wulff Heimark i Bristow Norway A/S sa på konferansen at bygging av tillit er avgjørende. Til tross for at Norge har verdens strengeste sikkerhetsregime for lufttransport, er det nødvendig å stadig påpeke nødvendigheten av tiltak som har fokus på sikkerhet.

– I ordinær flytrafikk er det mest fokus på punktlighet og komfort. I helikoptertransport er det mest fokus på sikkerhet og manglende komfort. Alle må gjøre sitt til at disse skillelinjene mellom ordinær flytransport og helikoptertransport viskes ut, sa hun. Ansatte som er avhengige av helikoptertransport skal føle det like trygt å komme seg til og fra arbeidet som det er å reise med fly på ferie.

Lederne-initiativ
Etter helikopterulykken på Turøy i fjor, tok bl.a. Lederne flere initiativ i forhold til både norske og internasjonale myndigheter når det gjaldt flysikkerheten med helikopter. Lederne hadde møter med samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet for å få avklart hvilket mandat norske myndigheter har i forhold til direktiver og forordninger for slik transport i EU- og EØS-området. Lederne tok også kontakt med EUs overvåkningsorgan ESA for å sikre seg at helikoptermodeller som hadde vært utsatt for ulykker, ikke skal fly igjen før den endelige havarirapporten foreligger, og før produsentene kan dokumentere at årsaken til ulykkene er funnet og utbedret. I tillegg ble det utarbeidet egne rapporter om de ulike helikoptermodellene basert på besøk hos produsentene i bl.a. USA.