Barnehageledere med fokus på ledelse og utvikling

Ledernes barnehageutvalg samlet mer enn 60 ledere i barnehager fra hele landet til en konferanse med fokus på ledelse og utvikling.

Tekst
Lars Wiggen
Foto
Lars Wiggen
Dato

Dagen ble åpnet av nestleder i Lederne, Liv Spjeld By, som ga deltakerne et fint bilde av Lederne. Hun tok for seg Lederne både i et historisk perspektiv og dro linjene inn i fremtiden og fortalte om Ledernes mål og ambisjoner for fremtiden.

Neste taler for dagen var professor Bård Kuvaas fra BI som er kjent for sin forskning på ledelse og motivasjon. Det er ikke mange i Norge som har studert ledelse som ikke har hatt han på pensumlisten. Kuvaas tok tak i grunnprinsippene i motivasjonsteorier og gjorde rede for hva som kjennetegner indre motivasjon og hva som kjennetegner ytre motivasjon. Han gjorde også rede for forskning knyttet til Leder-medarbeider-relasjon (LMR). Kuvaas utfordret deltakerne på hvilket enkeltelement som har størst betydning for at en arbeidstaker har høy indre motivasjon. Svaret fikk han fra en av deltakerne som etter at flere hadde kommet med noen forslag ropte ut – Autonomi! Nemlig! Kvitterte professoren. Forskning peker på at autonomi er den enkeltårsaken som har størst innflytelse på vår indre motivasjon.

Forskning peker på at autonomi er den enkeltårsaken som har størst innflytelse på vår indre motivasjon.

Bård Kuvaas

Resten av foredraget hans handlet om å dokumentere at det er den indre motivasjonen som er viktigst å jobbe med og som gir de beste resultatene i alle sammenhenger. Han dokumenterte også viktigheten av en god leder-medarbeider-relasjon. Denne forskningen satte han inn i ledelsessammenheng og i kontekster med omstillinger. Han brukte gode og morsomme eksempler fra eget liv og satte dette inn i sammenhenger hvor han også kunne påpeke at liv og lære ikke alltid er like lett.

Etter en god lunsj møtte deltakerne Therese Cleve Stiansen som bruker rikt av sin erfaring fra livet som danser og erfaringene fra «Skal vi danse» til å fortelle deltakerne hvordan de skulle lykkes med å få frem det beste i hver enkelt sine medarbeidere. Hun utfordret deltakere flere ganger til å drøfte ulike påstander i små grupper for å skape refleksjoner hos deltakerne. Hun klarte også å få samtlige deltakere opp på bena for å lære et par enkle dansetrinn.

Hun er opptatt av å ha en helhetlig og gjennomtenkt kjernekompetanse og at dette er et område som stadig har fokus og er i utvikling. Hun sier selv at hun er opptatt av at hun ikke bare skal holde foredrag, men også bidra til refleksjoner i forhold til sitt budskap og hvordan dette kan komme til uttrykk i den enkelte deltakers arbeidssituasjon i etterkant av konferansen.

Konferansen ble avsluttet med Andreas Lund som ikke bare er en ung leder. Han er også avdelingsleder i en av Ledernes lokalavdelinger i region Øst. Han har akkurat avsluttet sin utdanning som barnehagelærer hvor han skrev bacheloroppgave om hvordan «hard HR» påvirker prosesskvaliteten i barnehager. Hans funn i oppgaven ble kommunisert sammen med hans erfaring som ansatt i barnehage gjennom ti år i ulike roller.

Publisert i Nytt fra Lederne