Hva er best av norsk, dansk og svensk lederskap? Delta i undersøkelsen!

Lederne har sammen med våre svenske og danske søsterorganisasjoner gått sammen for å undersøke likheter og forskjeller mellom norsk, dansk og svensk lederskap. - I neste uke får Ledernes yrkesaktive medlemmer en epostundersøkelse fra Ipsos - denne håper vi så mange som mulig svarer på, sier forbundsleder Audun Ingvartsen.

Ipsos gjennomfører undersøkelsen på vegne av Lederne Norge, Ledarna Sverige og Lederne Danmark, som eier undersøkelsen og resultatene.

Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Vi føler oss sikre på at resultatene fra undersøkelsen, som vil presenteres i juni, kommer til å skape en god del oppmerksomhet i nordiske medier, fortsetter Ingvartsen.

Hensikten med undersøkelsen er å finne ut hva som er typisk for skandinavisk lederskap, for eksempel i form av felles verdier, og hvordan dette gir seg uttrykk i praksis.

Svarene dine er verdifulle, og vi setter stor pris på om du tar deg tid til å besvare spørsmålene våre når du får eposten mandag 22. mai. Undersøkelsen tar ca. 10 minutter, og svarene dine behandles anonymt.

Spørsmål?

  • Kontaktperson hos Lederne er kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov, e-post: sverre@lederne.no, telefon: 915 95 055.
  • Eventuelle spørsmål om undersøkelsen som gjelder det tekniske og utfylling av spørreskjemaet besvares av Linnea Ingesson hos Ipsos: linnea.ingesson@ipsos.com.