Et bilde av flere smilende og pratende damer, sittende som publikum

Bli en bedre leder – delta på vårt nye lederprogram!

Ledernes lanserer nytt lederprogram! Dette kurset er skreddersydd for våre medlemmer og går over tre samlinger. Du vil lære å lede deg selv, lede andre og lede virksomheten.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Gjennom dette lederutviklingsprogrammet vil du styrke dine lederevner. Programmet er godt forankret i forskingsbasert kunnskap om effektiv ledelse og samtidig hverdagsnært og praktisk. Du vil jobbe med din egen utvikling, i et lederfellesskap som lærer og utvikler seg sammen.

Du vil lære:

 • Selvinnsikt i eget lederskap
 • Coachende teknikker
 • Effektiv kommunikasjon
 • Konkrete verktøy og metoder til bruk i daglig ledelse
 • Strategisk historie

Kursinnhold:

Bevisstgjøringssamtale:

Programmet innledes med en personlighetsprofil og en individuell bevisstgjøringssamtale. Her vil du få muligheten til å bli mer bevisst din personlighet, dine styrker og potensielle utviklingsbehov.

Samling 1: Å lede deg selv

Selvinnsikt er en forutsetning for effektiv ledelse, og du kan ikke lede andre på et høyere nivå enn du leder deg selv. Her vil du få muligheten til å ta et skritt til siden og reflektere over deg selv som leder. Du vil styrke selvinnsikten og fundamentet for ditt lederskap. Videre vil du her bli en del av et læringsteam som skal følge hverandre gjennom hele programmet. Læringsteamet blir en arena for refleksjon, trening, læring og utvikling.

Samling 2: Å lede andre

Gjennom Modul 2 vil du styrke din evne til å være en positiv påvirkning på de rundt deg. Du vil lære om motivasjon og den sterkeste kilden til gode prestasjoner. Du vil også lære om, og trene på, effektiv kommunikasjon, nødvendige samtaler og coachende teknikker. Modulen vil gi deg konkrete verktøy og teknikker du kan ta i bruk i din ledelse i hverdagen.

Samling 3: Å lede virksomheten

Som leder har du et individuelt ansvarsområde. Samtidig har du også et medansvar for helheten. I denne modulen jobber vi med helhetlig ledelse, å skape klarhet i det store bildet, og evnen til å skape effektivt samspill på tvers av grenser. Du vil også lære mer om og trene på historiefortelling som ledelsesverktøy.

Metode

Programmet vil bli gjennomført som to samlinger med overnatting og en dagssamling. Det vil være 18 deltakere i programmet. Deltakerne vil bli inndelt i tre basisgrupper. Det vil være en kombinasjon av korte foredrag, gruppediskusjoner, tid til egen refleksjon og kommunikasjonstrening.

Før første samling vil det bli gjennomført en times skype-samtale med alle deltakere for en gjennomgang av din personlighetsprofil.

Påmeldingskriterier

For å få plass på dette kurset må du:

 • være medlem av Lederne (deltakelse i programmet dekkes av Lederne)
 • være mellomleder med personalansvar
 • innehatt stillingen i minimum 1 år
 • ha vært medlem i Lederne i 1 år
 • tilhøre et av Ledernes tariffområder (NHO/PBL/Spekter/ASVL)
 • være innstilt på obligatorisk deltakelse på hele programmet

Anerkjent foredragsholder

Bilde av Rune Rimol sittende på en stol
Lederne drar i gang et nytt lederprogram, og Rune Rimol er faglig ansvarlig og foredragsholder.

Faglig ansvarlig og foredragsholder er en erfaren organisasjonspsykolog og foredragsholder, Rune Rimol. Les ny artikkel om den dyktige psykologen her. Rimols Linkedin-profil.

3 samlinger

Programmet går over 3 samlinger på totalt 5 dager. Piloten for dette kurset blir gjennomført i Oslo i vinter med håndplukkede deltakere. Deretter vil vi arrangere lederprogram i Trondheim og Bergen i 2020, før vi ruller ut i flere byer.

Tid, sted og påmelding

• Trondheim: 24. – 25. mars, 2. – 3. juni og 12. oktober. Søk om plass på lederprogram i Trondheim her.
• Bergen: 21. – 22. april, 19. – 20. august og 19. november. Søk om plass på lederprogram i Bergen her.