Bli med og «spre god ledelse»!

Vil du være med på å spre god ledelse? Da bør du like Ledernes nye Facebookside «Spre god ledelse». Her deler vi nyttige og spennende artikler, debattinnlegg og reportasjer om ledelsesfaget.

Tekst
Sverre Simen Hov
Dato

Målet er å inspirere til god ledelse i tråd med prinsippene i den norske samarbeidsmodellen i arbeidslivet. Til å bli en god leder, både for deg som jobber med ledelse, for deg som ønsker å bli leder, og til alle som rett og slett interesserer seg for arbeidslivet.

Den nye Facebooksiden «Spre god ledelse» skal spre alle de gode redaksjonelle sakene vi nå lanserer hver uke på www.lederne.no. Dermed vil Lederne være avsender av to facebooksider. Facebooksiden «Lederne» vil fortsatt bli brukt til å dele nyheter fra organisasjonen. Blant annet fra forhandlinger, medlemsfordeler og andre nyheter knyttet direkte til medlemmene. På Facebooksiden «Spre god ledelse» vil vi fokusere på å dele godt redaksjonelt innhold om det å være leder og betrodd ansatt. Det lønner seg derfor å være medlem av begge sidene, slik at du ikke går glipp av noe.

Oppfordringen?

Gå inn og «Like» den nye Facebooksiden (og selvsagt også den eksisterende), og spre budskapet i alle kriker og kroker av organisasjonen og andre nettverk dere måtte ha! Linkene finner du øverst i denne saken.

Publisert i Nytt fra Lederne