Brudd i forhandlingene med SAMFO

Den 19. og 20. april ble det avholdt forhandlinger om revisjon av overenskomsten for butikksjefer m.fl. mellom partene. Partene kom ikke til enighet.

Rådgiver i Lederne, Hege Wold

Rådgiver i Lederne, Hege Wold

Hovedgrunnen til bruddet var Ledernes krav om en protokolltilførsel som ble avvist av SAMFO. Lederne krevde også endring av omfangsbestemmelsen, slik at den kan omfatte alle mellomledere i butikk. Dette ble avvist av SAMFO, fordi arbeidsgiver ikke anser andre enn de som er omfattet av overenskomsten i dag, som ledere.

Forbundsstyret vil ta en vurdering på om de skal løfte hele eller deler av kravet inn til nemndsbehandling.

Har du spørsmål om forhandlingene med SAMFO kan du ta kontakt med rådgiver Hege Wold.