Sju av ti butikksjefer kritiske til søndagsåpent

Sju av ti butikkledere vil ikke ha søndagsåpne butikker, viser en fersk undersøkelse. De frykter det vil ta fra dem fritid og gå ut over bedriftens inntjening. – Det er viktig å få på plass et best mulig regelverk før søndagsåpne butikker blir tillatt, sier Jan Olav Brekke i Lederne.

Sist oppdatert
Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke.

Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke.

Ifølge undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer fra organisasjonen Lederne mener nærmere 70 prosent av medlemmene i handelsbransjen at det er negativt at loven om søndagsåpne butikker liberaliseres. Høyre og Fremskrittspartiet vil ifølge regjeringserklæringen tillate butikker å holde søndagsåpent, også de som er over 100 kvadratmeter. Lederne ønsker å være tidlig ute med å tilpasse seg endringene.

– Vi har tatt til orde for en dialog med arbeidsgiverorganisasjonene SAMFO, NHO og Virke, for å få til et best mulig avtale- og regelverk for ansatte i dagligvarehandelen før vi får et politisk vedtak om søndagsåpne butikker, sier forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke.

Han understreker at organisasjonen ikke aktivt har gått inn for at det skulle bli tillatt med søndagsåpent, men at de heller vil være føre var enn å rydde opp i regelverket i etterkant.

Konstant tilgjengelig
Undersøkelsen viser at det Ledernes medlemmer er mest bekymret for er at de må gi avkall på enda mer fritid. Dette gjelder særlig butikksjefene, sier Stein Stugu ved De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte, som gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer.

– Hele 84 prosent av butikksjefene svarte at søndagsåpne butikker vil medføre betydelig merarbeid for dem. Fra før av er dette en gruppe som har et sterkt press på seg for å være tilgjengelig under store deler av butikkens åpningstid, og de jobber langt utover normale arbeidsuker, sier Stugu.

Endringene av regelverket innebærer at alle butikker som ønsker det kan holde åpent på søndager, altså ikke bare de såkalte Brustadbuene på under 100 kvadratmeter, slik det er i dag. Områdeleder for Coops medlemmer i Lederne, Hege Wold, sier at mange butikksjefer ikke vil våge å holde søndagsstengt.

– Hvis konkurrenten din holder søndagsåpent går folk heller dit, og da blir den butikken etter hvert førstevalget for kundene fordi de er mer tilgjengelige. Derfor tør ingen å stå utenfor. De ønsker jo å være med på utviklingen.

Butikkdød i distriktene
Nærmere halvparten av de spurte er uenige i påstanden om at søndagsåpent vil være positivt for inntjeningen. Utvidede åpningstider sprer bare omsetningen over flere timer. Og uendret omsetning sammen med økte kostnader gir redusert lønnsomhet, forteller Wold.

– Folk spiser ikke mer selv om butikken har utvidet åpningstid. Og dette kan gå særlig hardt ut over de små butikkene. Økte personalkostnader kan være nok til at en butikk går med underskudd, og til slutt må legge ned.

Hun viser til hvilke konsekvenser dette har fått i Danmark, etter at de i oktober i fjor lempet på bestemmelsene om åpningstid. Bare ett år etter har nærmere 100 dagligvarebutikker blitt nødt til å legge ned driften, særlig de små butikkene i distriktene. Konkurransen fra større butikker har også rammet kiosker og bensinstasjoner.

Tilpasset regelverk
Tilbakemeldingene fra Ledernes medlemmer bekrefter behovet for å få på plass et regelverk som er tilpasset utvidede åpningstider, sier forbundsleder Jan Olav Brekke.

– For oss er det viktig å få på plass sikringsbestemmelser for ansatte som blant annet omfatter avspasering, overtid og bemanningsløsninger dersom de skal arbeide på søndager. Ordningen må også, etter vår mening, være basert på frivillighet. Vi vet at mange er sterke motstandere av å måtte arbeide på søndager. Andre igjen er positive til det mot at de for eksempel kan ha fri en ukedag som kompensasjon, slik man har i andre bransjer, sier Brekke.
(Pressenytt)

 

Om Norsk Ledelsesbarometer 2013:

  • Norsk Ledelsesbarometer 2013 er en rapport som er gjennomført av kunnskapssenteret De Facto på vegne av organisasjonen Lederne. Den første delen av undersøkelsen som ble offentliggjort i vår handlet om lønn. Andre del tar blant annet for seg søndagsåpne butikker.
  • Ledelsesbarometeret er gjennomført for sjette år på rad og har til hensikt å kartlegge arbeidsforholdene til norske mellomledere. Ledelsesbarometeret har tidligere år skapt oppsikt i media på grunn av sine avsløringer og funn.
  • Respondentene i undersøkelsen er mellomledere og tillitsvalgte som er medlemmer av organisasjonen Lederne. Undersøkelsen om søndagsåpne butikker omfatter 268 medlemmer innenfor handelsbransjen. Omtrent to tredjedeler av disse respondentene er butikksjefer.
  • Mer informasjon: www.lederne.no/ledelsesbarometer

Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2013

Om Lederne:

  • Lederne ble stiftet i 1910 og er en partipolitisk uavhengig organisasjon.
  • Lederne er organisasjonen for nærmere 17.000 ledere og betrodde ansatte på ulike nivåer i vel 1200 bedrifter.
  • Bidrar med individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.

Kilde: Lederne

Kontaktpersoner: