Delta i Norsk Ledelsesbarometer 2016!

Ledernes medlemmer som er registrert med mailadresser får i løpet av de nærmeste dagene mail om å delta i Norsk Ledelsesbarometer 2016. Det er viktig for kvaliteten på Ledelsesbarometeret og lønnsstatistikkene at flest mulig svarer på undersøkelsen.

Sist oppdatert
Fremsiden av Norsk Ledelsesbarometer 2015

Norsk Ledelsesbarometer 2015, som bl.a. satte fokus på angst og skam som motivasjon.

Siden 2008 har Lederne kartlagt medlemmenes lønn og lønnsutvikling. Kartleggingen gir oss grunnlag for å lage lønnsstatistikker som er viktige i forhandlinger med arbeidsgiver. I tillegg stilles det spørsmål om dagsaktuelle temaer. I år er det blant annet ytringsfrihet og varsling vi gir oppmerksomhet.

Temadelen (hoveddelen) gir viktige opplysninger om medlemsgruppenes arbeidsforhold som vi legger til grunn for fagpolitiske diskusjoner. Det er derfor til stor felles nytte om du tar deg tid til å fylle ut spørreskjemaet som på forhånd har vært testet av et medlemspanel. I gjennomsnitt brukte deltakerne i panelet 15 minutter på å fylle ut skjemaet. Dersom du må avbryte utfyllingen, lagres svarene. Du trenger derfor ikke å starte på nytt om du vil fullføre senere.

Svarfrist er 25. april 2016.

Bitten Nordrik og Eivind Falkum ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører undersøkelsen. Selv om undersøkelsen registreres på medlemsnummeret presiserer forskerne at anonymiteten vil bli ivaretatt. Verken forskerne selv eller ansatte i Lederne har tilgang til enkeltmedlemmenes svar da Questback vil samle og oversende rådataene som statistiske filer til AFI. Skulle det være spørsmål knyttet til undersøkelsen ta kontakt med:

Det er kun yrkesaktive medlemmer som kan besvare undersøkelsen, ikke ansatte i forbundet. Kontakt forskerne i AFI med dine kommentarer og spørsmål, eller om du ikke har mottatt mail om undersøkelsen (alle henvendelser vil selvsagt behandles anonymt).

Norsk Ledelsesbarometer har hvert år siden 2008 satt mye av standarden for samfunnsdebatten rundt bl.a. «hard» HR-ledelse, målstyring og karaktersetting i arbeidslivet.

Takk for at du deltar!