Delta i Norsk Ledelsesbarometer 2019

Ledernes yrkesaktive medlemmer som er registrert med mailadresser får i disse dager mail om å delta i Norsk Ledelsesbarometer 2019. Det er viktig for kvaliteten på Ledelsesbarometeret og lønnsstatistikkene at flest mulig svarer på undersøkelsen.

Dato
Hoveddelen av Norsk Ledelsesbarometer 2018 – last den ned fra “Min side”.

Siden 2008 har Lederne kartlagt medlemmenes lønn og lønnsutvikling. Kartleggingen gir grunnlag for å lage lønnsstatistikker som er viktige i forhandlinger med arbeidsgiver.

I tillegg stilles det spørsmål om dagsaktuelle temaer. Denne delen gir viktige opplysninger om medlemmenes arbeidsforhold som vi legger til grunn for viktige samfunnsdiskusjoner. Det er derfor til stor felles nytte om du tar deg tid til å fylle ut spørreskjemaet.

Dersom du må avbryte utfyllingen, lagres svarene. Du trenger derfor ikke å starte på nytt om du vil fullføre senere.

Svarfrist er 25. mars 2019.

Det er forskerne Heidi Enehaug og Bitten Nordrik ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) på OsloMet – Storbyuniversitetet som gjennomfører undersøkelsen. Anonymiteten til alle som svarer blir ivaretatt.

Har du spørsmål knyttet til undersøkelsen ta kontakt med:

Heidi Enehaug (henehaug@oslomet.no – 938 79 284) eller
Bitten Nordrik (nobi@oslomet.no – 970 46 843).

Norsk Ledelsesbarometer skaffer økt kunnskap om norske ledere, og sørger for deres utfordringer og arbeidshverdag blir en del av samfunnsdebatten. Norsk Ledelsesbarometer er blitt gjennomført hvert år siden 2008.

Takk for at du deltar!