Den norske ledelsesmodellen frem i lyset

- Når de ansatte inkluderes i bedriftens beslutninger merkes det positivt på bedriftens bunnlinje. Den norske ledelsesmodellen fungerer. Den får folk til å gjøre en god jobb - de blir engasjert og stiller opp. Det tjener bedriften på.

Sist oppdatert
Bestill boken her.

Tekst: Sverre Simen Hov

bokDet sa Linn Cecilie Moholt, administrerende direktør og eier av Karsten Moholt AS, under lanseringen av boken ”Den norske ledelsesmodellen” i Oslo 25. april. Hun mistet faren og broren i en flyulykke og ble over natten daglig leder for 200 ansatte i familiebedriften. At den hadde blitt drevet etter den norske ledelsesmodellen med inkludering av de ansatte, var til stor hjelp da.

– Alle de ansatte stilte opp helt enormt. De hadde i alle år vært inkludert i bedriften og da ledelsen trengte det, brettet de opp ermene, kom tilbake fra ferie og utsatte permisjoner. Det var en stor motivasjon for meg, sa Moholt, som syntes det var naturlig å videreføre en inkluderende, norsk lederstil.

Boken ”Den norske ledelsesmodellen” er forfattet av June Kristin Lima Bru og utgitt av Lederne. Redaktør er Tom Hetland. Moholt er en av de åtte lederprofilene som har bidratt til boken, sammen med Jens P. Heyerdahl d.y. og Finn Jebsen (begge tidligere Orkla), Janne Vangen Solheim (Janus), Hilde Midthjell (Dale of Norway), Inge Brigt Aarbakke (Aarbakke Group), Steinar J. Olsen (Stormberg AS) og Alf C. Thorkildsen (Seadrill Norge AS).

Norsk ledelse under press
Lederne har de siste årene, med hjelp av Norsk Ledelsesbarometer, advart mot ”hard”, amerikanskinspirert HR-ledelse.

– ”Hard” HR organiserer og driver bedrifter med sterk målstyring og karaktersetting. Eiers interesser er i fokus. Dette går ofte ut over vårt norske lov- og avtaleverk som tilsier at medarbeidere skal medvirke i prosesser. Det er veldig fraværende i ”hard” HR, sa Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne, på boklanseringen.

Lederne er derfor bekymret for at den norske ledelsesmodellen er under press. Målet med den nye boken er å komme med et konstruktivt alternativ til ”hard” HR, og utvide litteraturen om norsk ledelse. Tradisjonelt er det utenlandske teorier om ledelse som ligger til grunn for ledelsesutdanningen i Norge.

– Vi ønsker å bidra til å øke kunnskapsnivået om den norske ledelsesmodellen, ikke minst på skolene som underviser i ledelse, sier Brekke.

 

Forfatter June Kristin Lima Bru med boken "Den norske ledelsesmodellen". Foto: Robert S. Eik.

Forfatter June Kristin Lima Bru med boken «Den norske ledelsesmodellen». Foto: Robert S. Eik.

Samarbeid styrker økonomien
Forfatter June Kristin Lima Bru beskrev hvordan boken ser norsk ledelse i lys av norsk historie, kultur, samfunn, teori, forskning, etikk, verdier og holdninger.

– Knapt noe ledelsesteori fra utlandet har trepartssamarbeidet som forutsetning for økonomisk vekst. Likevel er nordiske land, der trepartssamarbeidet står sterkt, på topp når det gjelder rikdom og likhet. I den norske arbeidslivskulturen forventer vi å bli hørt, og det er stor takhøyde for diskusjoner. Samarbeidskulturen får mennesker og økonomier til å vokse, presiserte hun.

Norsk ledelse i praksis
Boklanseringen ble preget av eksempler på hvordan norske ledere utøver sin ledelse i praksis.

Janne Vangen Solheim (Janus) snakker mye med sine ansatte og er mye i produksjonen.

– Vi er kolleger alle sammen. Jeg har bare et utvidet ansvar for å få troppene til å gå i takt. Jeg ser ikke på meg selv som en leder, men føler et veldig stort ansvar, sa hun.

Inge Brigt Aarbakke (Aarbakke Group) hater å sitte på kontor. Han løper i stedet rundt og snakker med folk. Utenlandske ansatte kan ha problemer med at toppsjefen snakker direkte med dem, de blir nervøse.

– Visjonen vår er samspill og glede. Vi vet hva vi tenker, så sier vi det, og så bommer vi av og til og så er vi ærlige. Vær knall ærlig, det er det viktigste, sa Aarbakke.

Hilde Midthjell (Dale of Norway) er opptatt av at involvering av ansatte skjer på en strukturert måte.

– Du må ha faste møtetider både for avdelingsmøter og fellesmøter, ellers koker det ofte bort. Jeg har tro på å involvere de ansatte i prosesser og lytte til de. Hvis du ikke lytter til de ansatte, mister du ekstremt mye informasjon og da tar du feil beslutninger. Det har jeg sett når jeg sitter i styrer og også når jeg har ansatt ledere, sa Midthjell.

Den norske suksessoppskriften
Boken ”Den norske ledelsesmodellen” stiller og gir svar på noen viktige spørsmål: Hva består norsk ledelse av? Hvordan lærer man ledelse? Hvilke resultater skaper den norske ledelsesmodellen? Er det forskjeller mellom norsk ledelse og utenlandsk ledelse?

Disse spørsmålene henger sammen. Boken belyser hvordan vi her i landet har utviklet en egen måte å lede på, hvordan den skiller seg fra det store utland og hvorfor den er en suksessoppskrift.

Boken kan bestilles fra lederne.no/bokbestilling.