Enighet i de sentrale forhandlingene i kommunal sektor

Som følge av at det er oppnådd enighet i lønnsoppgjøret i kommunal sektor mellom KS og LO og YS, er også lønnsoppgjøret for Ledernes medlemmer i kapittel 4 i havn.

Tekst
Redaksjonen
Dato

Sentralt lønnsoppgjør

Enigheten går ut på at alle arbeidstakere i Hovedtariffavtalen kapittel 4 får et generelt kronetillegg som varierer med stillingsgruppe og med ansiennitet. Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2019.
Ledere i HTA kapittel 4 får et generelt tillegg på 3,0 prosent pr. 1. mai 2019.
Trykk her for mer informasjon.

Lokale forhandlinger i 2020

Det ble i årets oppgjør ikke satt av en pott til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4. I en tid der mange kommuner og fylkeskommuner er i en sammenslåingsprosess, har partene i stedet valgt å avsette en romslig pott til lokale lønnsforhandlinger i 2020. Det gir kommunene og fylkeskommunene god tid til å planlegge og forberede neste års lokale lønnsforhandlinger. Endelige størrelser på lokal pott, virkningsdato og eventuelle føringer fastsettes ved hovedtariffoppgjøret i 2020.

Lokale forhandlinger for stillinger i kapittel 3 og 5

Da lønnen til ansatte i stillinger innplassert i kapittel 3 og 5 fastsettes lokalt, vil det bli gjennomført lokale forhandlinger i den enkelte kommune. Er det tillitsvalgt i kommunen, ta kontakt med denne for å fremme krav. Er det ikke tillitsvalgt, kan du ta kontakt med Lederne sentralt: arbeidsrett@lederne.no

Egen avtale om pensjon

Årets oppgjør har vært mer komplisert enn et vanlig mellomoppgjør, fordi det i tillegg til lønn har handlet om pensjon.
Det er nå enighet om opprettelse av sentral generell særavtale om pensjonsordninger. Trykk her for mer informasjon