Enighet med Norlandia/Akasia på Spekterområdet

Natt til lørdag 23. juni kom Lederne sammen med de andre organisasjonene til enighet med Norlandiabarnehagene/Spekter i fase 3-forhandlingene i tariffoppgjøret 2018. Det vil si at våre medlemmer i Akasia også er i mål.

Dato

Enigheten på Norlandiaområdet går i hovedtrekk ut på:

  • Det gis et generelt tillegg på 2,75 prosent, minimum kr 9.800 pr år, for ansatte per 31. mars 2018.
  • Virkningstidspunkt for det generelle tillegget er fra 1. april 2018.
  • Det prosentvise tillegget regnes av den enkeltes grunnlønn (minstelønn og individuelle tillegg) per 31. mars 2018.
  • Minstelønnssatsene i lønnsrammene justeres tilsvarende det generelle tillegget fra 1. april 2018.

Dette har en ramme på omlag 2,7 prosent.

Pensjonsbetingelsene ble videreført og bestemmelsen om arbeidstid ble prolongert og står derfor som før.

Vi har også fått økt satsene for etter- og videreutdanning og det skal settes ned et utvalg for å se på tid til ledelse.

Akasia

Nå er hele område 12 ferdigforhandlet. Det vil si at våre medlemmer i Akasia også er i mål. Alle hadde et oppgjør med en ramme på 2,8 prosent.

Publisert i Nytt fra Lederne