Sviktende beslutningsgrunnlag for å legge ned Andøya Flystasjon

Lederne mener at beslutningsgrunnlaget ikke er riktig.

Tekst
Tor Hæhre
Foto
Privat

«Vi tviler sterkt på om beslutningsgrunnlaget om å legge ned Andøya Flystasjon, som regjeringspartiene og Arbeiderpartiet baserer sin enighet på, er korrekt. En nedleggelse vil få negative konsekvenser både for beredskaps- og sikkerhetssituasjonen når det gjelder overvåkingen av kysten og norsk luftrom.De økonomiske kalkylene om å ruste opp Evenes flyplass til å overta bl.a. Orion-aktiviteten, må være alt for lave. I tillegg til dette kommer selvsagt de negative konsekvensene for Andøya-samfunnet, hvor opp til 700 personer risikerer å miste jobbene sine, og de negative konsekvensene det innebærer for Andøya Space Center, Andøya Test Center og selvsagt Andøya-samfunnet som helhet.

Dette er også i høyeste grad et ledelsesspørsmål. Når landets fremste ledere skal fatte sin beslutning i en så viktig og avgjørende sak for landets framtidige forsvarsstrategi, må beslutningsgrunnlaget være riktig. Vi tviler sterkt på om så er tilfellet her.»

Dette sier både ordfører i Andøy kommune, Jonni Solsvik (H) og Hilde Flobergseter i foreningen «Bevar Andøya Flystasjon», som etter hvert har fått nærmere 25 000 følgere over hele landet. Begge var entydige i at kampen om å bevare Andøya flystasjon ikke er tapt, da fagligpolitisk rådgiver Tor Hæhre og styremedlem i Lederne, Cato Prytz, møtte dem i Andenes nylig.

Det var i fjor høst at det ble oppnådd enighet mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene på Stortinget om Forsvarets langtidsplan, som blant annet går ut på at Andøya flystasjon skal bygges ned, og Evenes flyplass skal rustes opp. Samtlige av de andre stortingspartiene gikk i mot dette. Militærfaglige råd er heller ikke entydige. Mange mener at man på Andenes har en glimrende flybase som i mange tiår har fungert etter intensjonene, nemlig å sikre en best mulig overvåking av norskekysten og norsk luftrom. Å flytte deler av denne aktiviteten til Evenes, innebærer både enorme økonomiske uttellinger, i tillegg til at topografien i området rundt Evenes ikke egner seg til dette formålet, mener mange.

Flobergseter påpeker dessuten at ansatte på Andøya flystasjon, som har lang og omfattende erfaring med det operative arbeidet med overvåkingen, ikke er spurt til råds i saken. Solsvik legger til at en ting er investeringene som må til for å ruste opp Evenes. Noe helt annet, som ingen til nå har tatt med i betraktningen, er driftsutgiftene.

– Jeg ønsker ikke å bli sett på som en sutrete ordfører som kun tenker på mitt eget lokalsamfunn. Jeg er genuint opptatt av landets sikkerhet, og at vi fortsatt skal ha en optimal overvåking av vår kyst, vårt luftrom og våre grenser, spesielt når vi ser en økende aggresjonspolicy fra vår store nabo i øst. Derfor forstår jeg ikke med min beste vilje hvorfor man skal legge ned en funksjon som sikrer oss optimalt, og har gjort det i årtier, sier ordfører Jonni Solsvik.